Covid-19-patiënten opvolgen via telemonitoring

23 dec 2021

Het Riziv start een proefproject op waarbij zorgverstrekkers Covid-19-patiënten thuis kunnen opvolgen via telemonitoring. Het project moet aantonen welke mogelijkheden er in de toekomst bestaan om telemonitoring in te voeren in andere domeinen. 

Het project dat het Riziv opstart, heeft betrekking op telemonitoring van Covid-19-patiënten zowel voor als na een hospitalisatie en dat in het kader van een geïntegreerde medische aanpak ondersteund door digitale toepassingen. Door patiënten via telemonitoring thuis op te volgen, hoopt men hospitalisatie te vermijden bij patiënten met milde symptomen. Is een patiënt toch opgenomen, dan kan telemonitoring ervoor zorgen dat de herstellende/herstelde patiënt sneller naar huis kan, terwijl de gezondheidstoestand toch van nabij wordt opgevolgd. In het proefproject wordt een patiënt opgevolgd tot drie weken voor een ziekenhuisopname en tot zes weken erna.  

Het Riziv sluit voor het proefproject overeenkomsten met groeperingen van zorgverstrekkers of ziekenhuizen die door technologische hulpmiddelen in staat zijn een patiënt op afstand op te volgen. Om kwaliteitsredenen wordt van de organisatie verwacht dat ze minstens tweehonderd patiënten gelijktijdig kan opvolgen. Om de opvolging via telemonitoring mogelijk te maken, is meetapparatuur en een beveiligd elektronisch platform noodzakelijk. Bepaalde gegevens kunnen worden ingevoerd door de patiënt of zijn mantelzorger. Lukt dat niet, dan kan een thuisverpleegkundige ondersteuning bieden. Gaan de waarden achteruit of wijken ze af van het verwachte, dan wordt de patiënt gecontacteerd om de situatie op te volgen, de patiënt te informeren en indien mogelijk gerust te stellen. Duiken er nieuwe symptomen op of verslechtert de situatie, dan neemt het telemonitoringteam contact op met de patiënt, de mantelzorger en/of de behandelende arts om het medisch beleid aan te passen. 

Het Riziv sloot overeenkomsten af met zowel ziekenhuizen als andere zorgverstrekkers, of een combinatie van beiden. Deze groeperingen staan onder meer in voor de samenstelling van een medisch team met expertise in Covid-19, dat de patiënt 24/7 kan opvolgen. Per patiënt voorziet het Riziv een vergoeding voor de zorgverstrekker. De overeenkomsten lopen tot 30 juni 2022 en kunnen maximaal één keer voor een periode van zes maanden worden verlengd. Het Riziv hoopt dat het proefproject de nodige inzichten brengt over het gebruik, de mogelijkheden en de beperkingen van telemonitoring met het oog op toekomstig gebruik, ook voor andere doelgroepen. 

Filip Ceulemans