Conventie massaal onderschreven

11.358 Vlaamse huisartsen (95,23%) verklaart zich akkoord met de voorwaarden opgenomen in de conventie die artsen en ziekenfondsen eind vorig jaar afsloten. 569 Vlaamse huisartsen (4,77%) gaat niet akkoord en kiest ervoor zich te deconventioneren. Ook bij de Vlaamse specialisten kiest een overtuigende meerderheid voor de conventie (80,05%). Het lagere cijfer bij de specialisten is deels te wijten aan enkele specialismen die traditioneel meer deconventioneren. Bij de dermatologen (28,14% geconventioneerd), oftalmologen (36,03%), plastisch chirurgen (40,22%) en gynaecologen (46,97%) is slechts een minderheid geconventioneerd. 

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest (88,75%) en Wallonië (92,46%) ligt het percentage geconventioneerde huisartsen iets, maar niet noemenswaardig lager dan in Vlaanderen. Voor heel België geeft dat 93,37% geconventioneerde huisartsen en 83,71% geconventioneerde specialisten. 

Filip Ceulemans