Conventie 2021 gepubliceerd

Het akkoord dat artsen en ziekenfondsen op 16 december 2020 afsloten voor dit jaar, werd op 25 januari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 16 december sloten artsen en ziekenfondsen een akkoord voor 2021. Op 21 december keurden het Verzekeringscomité en de Algemene Raad het akkoord goed en op 15 januari zette ook de ministerraad het licht op groen, waarna niets nog publicatie van het akkoord in het Belgisch Staatsblad in de weg stond. Dat gebeurde op 25 januari. Alle artsen krijgen de tekst van het akkoord in hun e-Healthbox. 

Artsen die volledig willen toetreden tot het akkoord, moeten geen verdere stappen ondernemen. De toetreding wordt automatisch geregistreerd. Artsen die gedeeltelijk willen toetreden of de conventie verwerpen, krijgen tot 24 februari de tijd om dat aan het Riziv te laten weten via MyRiziv

Het akkoord 2021 bevat vijf doelstellingen:

  • Versterken van de samenwerking tussen zorgverleners en de betrokkenheid van de patiënt
  • Strategisch inzetten van de financiële middelen ter bevordering van de coördinatie van de zorg en van kwaliteits- en gezondheidsdoelstellingen
  • Verdere ontwikkeling van digitale zorg
  • Verbeteren van de toegankelijkheid
  • Beheersen van de tendens van stijgende ereloonsupplementen en honoraria-afdrachten

Voor een raadpleging bij de huisarts betaalt de patiënt hetzelfde remgeld als de voorgaande jaren. Voor een huisbezoek stijgt het remgeld met 0,14 euro van 13,87 tot 14,0 euro. Voor een GMD betaalt de patiënt nog steeds niets zelf. Voor de huisarts stijgt het honorarium voor een raadpleging met 0,28 euro van 26,78 tot 27,06 euro. Voor een huisbezoek mag een huisarts 40,04 euro aanrekenen (+0,41 euro). Het honorarium voor een GMD stijgt naar 32 euro (+0,39 euro).

Om de toegankelijkheid van de zorg te verbeteren, worden in de loop van dit jaar meerdere maatregelen genomen waaronder het opheffen van het verbod op derdebetalersregeling voor raadplegingen en huisbezoeken. De andere maatregelen die de toegankelijkheid moeten verbeteren, zijn van toepassing in de ziekenhuizen en bij specialisten. Zo wil men onder meer proberen de conventiegraad te verhogen bij specialismen die traditioneel weinig geconventioneerde artsen kennen zoals dermatologen, oftalmologen en gynaecologen.

De conventie richt zich niet enkel op de artsentarieven, maar neemt ook beslissingen in een aantal andere domeinen. Het budget van de huisartsenwachtposten stijgt van 33 miljoen tot 34,7 miljoen euro. Ook de administratieve vereenvoudiging moet volgens het akkoord worden aangepakt. Een werkgroep buigt zich over verschillende soorten attesten (hoofdstuk IV, arbeidsongeschiktheid, ziekteattesten voor korte duur).