Consensustekst over gezonde voeding en beweging

13 sep 2012

Meer gezonde voeding en meer beweging zijn doelstellingen die de Vlaamse overheid zich sinds enkele jaren stelt. Zorgverstrekkers die hierover met vragen van patiënten worden geconfronteerd, hebben het vaak niet altijd makkelijk om op deze vragen te antwoorden. Denken we maar aan de polemiek van deze week over de voedselzandloper. 

gezonde-voeding-en-seden grOm meer duidelijkheid te krijgen in deze materie gaf Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V), het kenniscentrum Eetexpert.be de opdracht een consensustekst op te stellen met daarin aanbevelingen over gezonde voeding en beweging. “De consensustekst belicht drie thema’s: gezonde voeding, gezonde beweging en sedentair gedrag. Voor deze drie thema’s blijft de actieve voedingsdriehoek het uitgangspunt”, neemt Jo Vandeurzen met de twijfel weg over dit actuele thema. “Het unieke aan de consensustekst is dat het wetenschappelijke adviezen en internationale aanbevelingen samenbrengt en dat over verschillende leeftijdscategorieën heen. De tekst bevat aanbevelingen voor alle leeftijdsgroepen, van zuigeling tot de oudste ouderen.”

De consensustekst is in de eerste plaats een werkinstrument voor zorgverstrekkers, maar kan ook op andere niveaus gebruikt worden. Daarom stelt de Vlaamse regering binnenkort een aantal projecten voor die scholen, gezinnen en kansarme buurten ondersteunen. Begin 2013 wordt een mediacampagne gelanceerd en zal via een website alle informatie makkelijk toegankelijk gemaakt worden voor elke Vlaming. 

De consensustekst staat niet op zich. Hij past binnen het actieplan Voeding en Beweging dat tegen 2015 de Vlaamse gezondheidsdoelstelling wil bereiken. Deze doelstelling luidt als volgt: het realiseren van gezondheidswinst op bevolkingsniveau door een stijging van het aantal mensen dat voldoende fysiek actief is, evenwichtig eet en een gezond gewicht nastreeft. Het actieplan wil dan ook alle Vlamingen aanzetten om meer te bewegen en evenwichtiger te eten. 

De volledige consensustekst is te bekijken op www.eetexpert.be


Zie ook het Domus Medica “Advies gezonde voeding, beweging en sedentariteit”, waar u nog meer ondersteunend materiaal voor uw praktijk vindt.