Bijna één Belg op acht neemt antidepressiva

Iets meer dan 13% van de volwassen Belgen gebruikte in 2021 antidepressiva, een cijfer dat het voorbije decennium stabiel bleef. Vrouwen nemen dubbel zo vaak antidepressiva als mannen. Dat blijkt uit cijfers die het Intermutualistisch Agentschap (IMA) deze week bekendmaakte. 

13,3% van de volwassen Belgen gebruikte in 2021 minstens één keer een antidepressivum. Sinds 2015 is er sprake van een lichte daling, maar toch is waakzaamheid nodig. In 2021 steeg het aantal namelijk lichtjes in vergelijking met het voorgaande jaar (12,8%). Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) stelt toch wel opmerkelijke verschillen vast tussen de verschillende landsdelen. In Brussel nam 10,9% van de volwassen bevolking in 2021 een antidepressivum, in Vlaanderen 12,8% en in het Waals gewest 15,9%. Hoewel het aantal gebruikers in tien jaar is afgenomen, steeg het aantal DDD van 74,8 per 1000 rechthebbenden in 2011 tot 79,6 DDD in 2021. De evolutie van de aanbevolen dosis kan hiervoor een verklaring zijn. 

Met deze cijfers zit België in de top van de Europese lidstaten waar vaak antidepressiva worden voorgeschreven. Enkel IJsland (153,4 DDD), Portugal (131), het Verenigd Koninkrijk (107,9), Zweden (105,4) en Spanje (86,1) doen het nog slechter.  

Het gebruik van antidepressiva stijgt met de leeftijd: 4,2% in de leeftijdsgroep tussen 18 en 25 jaar, 12,4% van de 26- tot 64-jarigen en 19,5% van de 65-plussers. Opmerkelijk: bij de jongste leeftijdsgroep neemt het aantal toe (3,6% in 2011), terwijl het in de twee oudste leeftijdsgroepen afneemt. Nog een opmerkelijk cijfer: van de 65-plussers die in 2021 in een woonzorgcentrum verbleven, gebruikte 48,5% minstens één keer een antidepressivum.  

Vrouwen nemen in alle leeftijdsgroepen bijna dubbel zo vaak antidepressiva als mannen. Voor de globale bevolking betekent dat 9,2% van de mannen en 17,2% van de vrouwen. 

Bijna driekwart (74%) van de patiënten die antidepressiva gebruikt, maakt er langdurig (meer dan een jaar) gebruik van. Slechts 14,3% maakt minder dan drie maanden gebruik van dit type geneesmiddelen.

Filip Ceulemans