Beschikbaarheidshonoraria makkelijker te beheren

Sinds 1 oktober kunnen huisartsenkringen gebruikmaken van een nieuw registratiesysteem in MyRiziv voor de beschikbaarheidshonoraria. De huisarts hoeft zelf geen aanvraag te doen. 

De nieuwe toepassing in MyRiziv heeft volgens het Riziv heel wat voordelen. Huisartsenkringen kunnen makkelijker en flexibeler wachtdiensten registreren. De wachtpostmanager kan de wachtdiensten van verschillende huisartsenkringen waarmee wordt samengewerkt, in één actie opladen. Een nieuwe huisarts hoeft geen contactgegevens meer mee te delen vooraleer de huisartsenkring de verrichte wachtdiensten kan registreren. Het hele proces wordt van registratie tot betaling beheerd in één systeem en door één organisatie.  

Concreet moet u als huisarts geen stappen ondernemen. De huisartsenkring staat voor alles in. U moet wel steeds uw rekeningnummer beheren via MyRiziv. In een later stadium zal u de detailgegevens van de wachtdienst in een nieuwe module kunnen raadplegen. Momenteel bedraagt het beschikbaarheidshonorarium 6,76 euro per uur dat een huisarts aan een georganiseerde wachtdienst deelneemt. 

Filip Ceulemans