Belg tevreden over spoeddiensten

Hoewel wachttijden sterk kunnen oplopen in een dienst spoedgevallen van een ziekenhuis, is de patiënt doorgaans tevreden over de manier waarop hij hier wordt behandeld. Dat blijkt uit een enquête die Test-Aankoop liet uitvoeren bij 5200 landgenoten.

Hoewel je vaak klachten hoort over lange wachttijden op een dienst spoedgevallen, stelt Test-Aankoop vast dat patiënten met een acuut probleem doorgaans binnen vijf minuten na aankomst worden voortgeholpen. Bij niet-dringende gevallen bedraagt de gemiddelde wachttijd een uur. Hoewel iedereen die de spoeddienst bezoekt zijn of haar situatie dringend vindt, blijkt uit de enquête dat zeven op de tien respondenten akkoord gaat met het urgentieniveau dat hen wordt toegewezen. Hoe dringender de status die mensen kregen, hoe correcter ze deze vonden. Daarentegen blijkt ook dat een aanzienlijk deel van de patiënten, namelijk vier op de tien, niet op de hoogte is van het eigen urgentieniveau. Nochtans moet iedereen in principe worden geïnformeerd over zijn status en de verwachte wachttijden.

Test-Aankoop wijst er naar aanleiding van de enquête ook op dat patiënten soms te snel en onnodig een dienst spoedgevallen opzoeken waardoor ze de efficiëntie van de dienst in het gedrang brengen. “Moet je met buikpijn of een verstuikte enkel echt naar een dienst spoedgevallen? Kan het probleem niet worden opgelost met een pijnstiller, een nacht slaap of een bezoek aan de huisarts (van wacht)?”, vraagt de consumentenorganisatie zich af. “Als het echt dringend is, zal de huisarts je wel doorverwijzen naar de spoed. Zo verlicht je niet alleen de druk op spoedartsen, maar bespaar je jezelf ook nodeloze uren in de wachtzaal. Hoe minder dringend je klacht, hoe meer tijd je er immers zal doorbrengen.”

Test-Aankoop lijst vervolgens niet-exhaustief op waarmee je niet en wel naar de spoed gaat.

Je gaat niet naar de spoed met:

 • griep
 • koorts
 • kleine brandwonden
 • slapeloosheid
 • wondverzorging
 • vage pijn
 • chronische klachten of blessures die al enkele dagen oud zijn

In deze gevallen kan het ziekenhuispersoneel niet meer doen voor de patiënten dan de huisarts, stelt Test-Aankoop terecht vast.

Je gaat wel naar de spoed met:

 • breuken
 • ademhalingsproblemen
 • grote brandwonden
 • hoge koorts (vanaf 40 graden)
 • bewustzijnsverlies
 • een (eerste) epilepsieaanval
 • diepe snijwonden
 • plotse hevige hoofd- of buikpijn die niet overgaat met pijnstillers
 • druk op de borstkas in combinatie met pijn in de linkerarm of hals