‘Bekwame helper’ op komst

De federale regering keurde vorige week vrijdag het wetsontwerp ‘Bekwame helper’ goed. Een bekwame helper is iemand die zelf geen verpleegkundige is, maar in het kader van zijn beroep of een vrijwillige activiteit toch één of meer verpleegkundige handelingen mag verrichten. Frank Vandenbroucke hoopt het wettelijk kader tegen september rond te hebben. 

Het dossier van de ‘bekwame helper’ staat al lang op de verlanglijst van patiënten- en mantelzorgersorganisaties. Ook in het onderwijs en de welzijnssector leefde de vraag om het statuut wettelijk te regelen. Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) keurde de ministerraad vorige week vrijdag het wetsontwerp goed dat het statuut regelt. Eens het wetsontwerp wet is, zal de bekwame helper één of meerdere welomlijnde verpleegkundige handelingen mogen en kunnen stellen. Dat kan bijvoorbeeld in een school, een kinderdagverblijf, een dagcentrum of een instelling voor personen met een handicap. De behandelende arts of verpleegkundige moet wel steeds toestemming geven en bepaalt wat de bekwame helper precies mag doen en wanneer.  

De behandelende (huis)arts stelt een zorgplan voor de patiënt op waarin duidelijk staat welke taken de bekwame helper wel of niet mag uitvoeren, en voor welke tijdspanne. Afhankelijk van de situatie krijgt de bekwame helper een algemene instructie of moet hij een opleiding volgen. Voorbeelden van een bekwame helper zijn een leerkracht op school of een scoutsleider op kamp die kinderen onder hun hoede hebben en ze helpen met een diabetesprik of het toedienen van geneesmiddelen. Volgens de geldende regels riskeren mensen die geen verpleegkundige zijn, maar toch verpleegkundige daden stellen, immers vervolging. De ministerraad keurde een precieze lijst goed van handelingen die de bekwame helper mag stellen. Die lijst moet uiteraard nog definitief goedgekeurd worden in een Koninklijk Besluit. De lijst bevat ook een aantal handelingen die in geen geval door een bekwame helper mogen worden gesteld.

Filip Ceulemans