Akkoord over aantal artsen

4 mei 2017

De regering bereikte vorige week een akkoord over het dossier van de ‘Riziv-nummers’ en over de bepaling van de artsenquota. Studenten die in 2017 afstuderen, krijgen allemaal een attest en kunnen beginnen aan hun specialisatie of opleiding tot huisarts.

Nu er in beide landsdelen een ingangsproef wordt georganiseerd bij aanvang van de studies geneeskunde, kondigt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block aan dat ook alle studenten die afstuderen in 2018, 2019 en 2020 een attest krijgen, op voorwaarde dat de ingangsproeven doeltreffend blijken te zijn.

De Planningscommissie oordeelde dat ons land in 2023 in totaal 1445 nieuwe artsen nodig heeft – 607 in de Franstalige Gemeenschap en 838 in de Vlaamse. Voor het land betekent dat 215 meer dan in 2020. De Planningscommissie heeft voor deze quota 2023 rekening gehouden met een reeks parameters waaronder het aantal artsen die geen patiënten behandelen en geen prestaties aanrekenen aan de ziekteverzekering (Riziv). Vanaf de quota 2024 wordt het systeem stabiel en zal de Planningscommissie enkel nog een algemeen quotum geven voor het hele land. De verdeling over de gemeenschappen gebeurt dan op basis van een berekening door het Rekenhof. Een wet bepaalt de verdelingsformule op basis van bevolkingsaantallen.

De afwijkingen op de quota die de voorbije jaren zijn ontstaan, worden weggewerkt door een ‘lissage-systeem’ of een correctie. Het gaat om 1531 Franstalige artsen in overtal. Vanaf 2024 ligt het aantal Franstalige studenten dat daadwerkelijk de stage mag aanvatten, daardoor na correctie vast op 505. Deze correctie loopt over meerdere jaren tot de afwijking is opgeslorpt. Een positieve correctie voor een ondertal is ook mogelijk. De modaliteiten hiervoor moeten nog bepaald worden.