Akkoord gepubliceerd

Het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2020 werd gisteren, 29 januari, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wie niet wil toetreden, moet dat ten laatste op 28 februari laten weten aan het Riziv.

Op 19 december vorig jaar keurden artsensyndicaten en ziekenfondsen een conventie goed voor 2020. De tekst van het akkoord, dat een looptijd heeft van één jaar, verscheen gisteren in het Belgisch Staatsblad. Die publicatiedatum is belangrijk omdat artsen die niet wensen toe te treden, vanaf dan dertig dagen te tijd hebben om het akkoord te weigeren of aan te geven dat ze het slechts gedeeltelijk willen volgen. De deadline ligt dus op 28 februari.

Artsen die de conventie weigeren te aanvaarden of gedeeltelijk willen toetreden, moeten dat meedelen via de beveiligde webapplicatie die het Riziv via het My Rizivportaal ter beschikking stelt. Artsen die zich volledig conventioneren, hoeven geen stappen te zetten. Wie op 28 februari niet heeft gereageerd, wordt daarom door het Riziv automatisch als geconventioneerd beschouwd. Aan de conventie hangt zoals steeds een sociaal statuut vast. Dat bedraagt voor een volledig geconventioneerd arts 5037,70 euro, voor een gedeeltelijk geconventioneerd arts 2376,40 euro.

Filip Ceulemans