Afschaffing van het ziektebriefje voor drie dagen: wat vinden huisartsen?

Als het van Groen afhangt, mag het ziektebriefje voor drie dagen binnenkort afgeschaft worden. Huisartsenvereniging Domus Medica en Jong Domus pleiten al langer voor een herziening van het aantal zinloze getuigschriften. Die belasten nu extra de huisartsenpraktijken, terwijl de aandacht naar de zieke patiënten moet gaan. 

Op 16 maart heeft Groen een wetsvoorstel ingediend, waarbij de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag wordt uitgebreid naar drie dagen, en dit maximum drie keer per jaar. Ook zou deze maatregel gelden voor alle werkgevers en dus niet beperkt blijven tot bedrijven van meer dan vijftig werknemers. Controle door de controlearts blijft mogelijk, wat al het geval was bij de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag. 

Huisartsenvereniging Domus Medica en haar jongere versie, Jong Domus, zijn al langer voorstander van een grondige herziening van deze korte getuigschriften van arbeidsongeschiktheid. We zijn er zelfs van overtuigd dat een afschaffing van het ziektebriefje voor drie dagen, mits correct toegepast, zowel patiënten, huisartsen als werkgevers ten goede zal komen. 

Nu wordt de verantwoordelijkheid nog te vaak bij de huisarts gelegd. Door een ziektebriefje voor drie dagen niet langer verplicht te maken, worden patiënten meer gestimuleerd tot zelfzorg en vertrouwen in de eigen gezondheid. Het kan ook niet de bedoeling zijn dat een ziektebriefje wordt ingezet om het wantrouwen tussen werkgever en werknemer te verdoezelen. Dr. Jeroen van den Brandt, voorzitter van Domus Medica: “Iedereen met gezondheidsklachten blijft welkom bij de huisarts. Maar burgers weten meestal wel dat zelfzorg kan volstaan bij een milde luchtweginfectie of diarree. Het heeft geen zin om dan in de wachtzaal te zitten om vervolgens te horen dat ze moeten uitzieken.” 

Bovendien is er de maatschappelijke kost: de 62,5 miljoen euro voor 2,9 miljoen ziektebriefjes aan tussenkomsten vanuit Riziv kunnen beter besteed worden aan tussenkomsten waar we als huisarts meer kunnen betekenen. En dan hebben we het nog niet gehad over de administratieve kostenbesparing voor de werkgever en werknemer zelf. 

Het grootste argument blijft natuurlijk dat werknemers massaal misbruik zouden kunnen maken van deze afschaffing. Maar het is een illusie om het ziekteattest te zien als een efficiënt middel om misbruiken te bestrijden. Onze buurlanden zijn ons al voorgegaan en zijn genezen van de ‘attestitis’: waarom zou de situatie zo anders zijn in ons land? 

En voor het geval er sprake zou zijn van misbruik, vaak een kleinere groep dan verondersteld, kan de werkgever nog steeds een controlearts aanstellen die, vanaf de eerste dag, de werknemer kan controleren. 

Een juiste toepassing van deze afschaffing geeft ademruimte aan alle betrokkenen. Domus Medica en Jong Domus willen dan ook constructief meewerken aan een onderbouwd gezondheidsbeleid en de dialoog met de sociale partners hierover verder aangaan. 

Onze bekommernis blijft om elke patiënt kwalitatieve gezondheidszorg te blijven bieden. Alleen door het schrappen van zinloze taken kunnen we ons hierop concentreren en alle patiënten, zeker de meest kwetsbare, vooruithelpen. 

Jeroen van den Brandt
Voorzitter Domus Medica

Joke Versmissen
Voorzitter Jong Domus