Advies van de Hoge Gezondheidsraad over vaccinatie tegen herpes zoster met Shingrix®

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) adviseert vaccinatie met Shingrix® (niet-levend, recombinant subunit-vaccin met adjuvans tegen HZ) voor de preventie van herpes zoster en postherpetische neuralgie bij:

  • immunocompetente volwassenen ≥ 60 jaar.
  • immuungecompromitteerde patiënten, met inbegrip van patiënten ≥ 16 jaar die immunosuppressieve therapie volgen, evenals patiënten die met JAK-remmers (Jaunskinase-remmers, volgens BCFI ingedeeld bij de proteïnekinase-inhibitoren) behandeld worden.

Het vaccinatieschema bestaat uit 2 dosissen, met een tijdsinterval van: 

  • 2 – 6 maanden voor immuuncompente personen.
  • 1 – 2 maanden voor personen met immuundeficiëntie. 

De HGR oordeelt dat vaccinatie tegen herpes zoster veilig is, maar is zich bewust van de hoge kosten die op dit ogenblik aan het vaccin zijn verbonden (€170,26/dosis) en stelt voor rekening te houden met: 

  • kosteneffectiviteitsstudies.
  • de resultaten van de lopende evaluatie van de gezondheidstechnologie voor het Shingrix-vaccin door het KCE (de resultaten worden later dit jaar verwacht). 

Gelijktijdige toediening van het seizoensgriepvaccin of het pneumokokkenvaccin of difterie/tetanus/kinkhoest is veilig. 

Het volledig rapport is te raadplegen via de website van de HGR.

Anneleen Janssen
Coördinator Richtlijnen