94,5% van de Vlaamse huisartsen is geconventioneerd

Het Riziv publiceerde deze week de conventiecijfers voor het tweede jaar van het akkoord 2022-2023. Vlaamse huisartsen zijn de beroepsgroep met het hoogste percentage geconventioneerden. 

Tot 15 december 2022 konden artsen die dat wensten zich deconventioneren voor het tweede jaar van het akkoord 2022-2023. Het Riziv publiceerde deze week de cijfers waaruit blijkt dat van de 12.284 actieve huisartsen in Vlaanderen 11.608 (94,50%) tot het akkoord toetraden, terwijl 676 (5,50%) het akkoord afwezen. Daarmee zijn de Vlaamse huisartsen de meest conventioneerde artsengroep. In Wallonië treedt 91,77% van de huisartsen tot het akkoord toe, in Brussel 88,59%. 

Traditioneel ligt de conventiegraad bij specialisten lager dan bij huisartsen. Opvallend is dat het aantal geconventioneerde specialisten het laagst ligt in Vlaanderen (78,73%). In Brussel (81,78%) en vooral in Wallonië (87,64%) ligt dat percentage toch beduidend hoger. 

Filip Ceulemans