2022: Minder geboortes, meer overlijdens

8 jun 2023

In 2022 werden 2,6% minder geboortes geregistreerd in België dan het gemiddelde in de periode 2018-2021. Het aantal overlijdens steeg dan weer met 5,5%. 

Op 1 januari telde ons land 11.697.557 inwoners, een aangroei met net geen één procent (0,98% of 113.549 inwoners). Daarmee groeit de bevolking sneller aan dan normaal (0,5%). De toename van de bevolking is volledig toe te schrijven aan migratie. Daarbij wordt in de eerste plaats gekeken naar het grote aantal vluchtelingen dat uit Oekraïne naar ons land kwam. Zonder die grote migratie, zou het aantal inwoners van België gedaald zijn. Het aantal geboortes ligt immers lager dan normaal, terwijl het aantal overlijdens dan weer hoger lag. 

In 2022 werden 113.593 geboortes geregistreerd. Dat zijn 3046 geboortes minder dan gemiddeld in de periode 2018-2021, ofwel een daling met 2,6%. De daling is vooral sterk in het Brussels hoofdstedelijk gewest (-10,3%). In Vlaanderen (-1,4%) en Wallonië (-1,3%) is de daling veel minder uitgesproken. Wat de reden is voor de daling, dient nog verder te worden onderzocht. 

Tegenover de 113.593 geboortes in 2022, staan 116.380 overlijdens. Dat zijn er 4089 meer dan het voorgaande jaar (+3,6%). In vergelijking met de periode 2017-2021 (exclusief coronajaar 2020) bedraagt de stijging zelfs 5,5%. Vooral in de maand april, tijdens de zomer en in de maand december werd een hoger aantal sterfgevallen genoteerd. In die maanden liggen dan ook de oorzaken verborgen van de oversterfte: twee griepepidemieën in april en december en hoge temperaturen, gekoppeld aan de nodige luchtvervuiling, in de zomermaanden juni, juli en augustus. Vooral Vlaanderen (+6,8%) telt meer sterfgevallen. Ook in Wallonië neemt het toe (+4,6%). In Brussel daarentegen is er sprake van een lichte daling (0,2%). Vlaanderen heeft een gemiddeld oudere bevolking dan Wallonië en zeker dan het Brussels hoofdstedelijk gewest. 

Filip Ceulemans