100 miljoen euro voor conventiepremie

De overheid trekt 100 miljoen euro uit voor de conventiepremie voor volledig geconventioneerde zorgverstrekkers in 2023. 

Om in aanmerking te komen voor de conventiepremie moet een huisarts (net als andere zorgverstrekkers) volledig geconventioneerd zijn en blijven van 15 februari tot en met 31 december 2023. Hij/zij moet tevens in 2023 in een ambulante setting een minimumdrempel van verstrekkingen uitvoeren. De exacte waarde van de activiteitsdrempel moet het Riziv nog vaststellen en zal variëren naargelang de sector.  

De drempel wordt uitgedrukt in euro aan de verplichte ziekteverzekering aangerekende verstrekkingen waarbij per sector of specialisme de mediaan van de aangerekende verstrekkingen in de leeftijdscategorie wordt berekend. De drempel wordt vervolgens vastgelegd op 20% van deze mediaan. Uitzonderingen hierop zijn huisartsen die forfaitair werken in een medisch huis. Voor hen wordt de drempel bepaald op basis van het aantal werkuren per week (20% van de activiteit van een VTE).  

De berekening van de conventiepremie is nog volop aan de gang, maar het Riziv geeft voor artsen al wel het indicatieve cijfer van 1072,63 euro. Daarmee zitten artsen bij de eerder karig bedeelde zorgverstrekkers. Een apotheker kan rekenen op ongeveer 1790 euro, een tandarts op 1634 euro en een logopedist op 1570 euro. 

De conventiepremies zullen automatisch worden uitbetaald. Er moeten dus geen specifieke stappen worden ondernomen om de premie te ontvangen. In principe wordt het bedrag in de loop van het tweede semester van 2023 uitbetaald. 

Filip Ceulemans