Visiecongres, de huisarts 2030

03 dec
Datum
3 december 2022 09:30 – 13:00
Organisator
Domus Medica
Adres

KAVA Congrescentrum
Consciencestraat 41
2018 Antwerpen
België

bekijk in Google Maps
Prijs
gratis
Accreditatie
Accreditering voor artsen wordt aangevraagd

De inschrijvingen voor dit event zijn helaas afgesloten.

Mis het niet: Lancering visie Huisarts 2030 op 3 december

Op 3 december is het zover, dan lanceren we de visie Huisarts 2030! 
Met deze visie willen we als huisartsensector goed voorbereid zijn op de toekomst. 
Deze visie, die we met elkaar het afgelopen jaar hebben ontwikkeld, gaan we samen tot leven wekken tijdens en na het congres. 
 
Ri De Ridder, medewerker van minister Vandenbroucke, en onze voorzitter Roel van Giel heten u allereerst van harte welkom en delen hun visie op de toekomst met ons. 
Vervolgens beleven we de visie met elkaar door een kijkje te nemen in de levens van huisartsen in 2030. 
 
Aansluitend is er volop ruimte voor dialoog en inspiratie. 
In diverse deelsessies staan we stil bij de ambities van de visie. 
We laten ons inspireren door huisartsen die al volop met de visie uitvoering aan de slag zijn.
We leren van deze ervaringen en verkennen de kansen en aandachtspunten die in het verschiet liggen. 
Samen bouwen we aan een toekomstagenda, waar gaan we de komende jaren werk van maken? En wat verwachten we van elkaar en van Domus Medica? 
 
Tot 3 december! 

Programma

9.00 uur Inloop
 

9.30u Plenaire aftrap door Ri De Ridder, medewerker van minister Vandenbroucke.


9.45 uur - Toelichting visiedocument Huisarts 2030 Roel Van Giel, Joke Versmissen
 
10.30 uur - Pauze 
 
10.45 uur Interactieve sessies De visie onder handen
Parallelle werksessies vinden plaats
 
11.45 uur Plenaire afronding met Domus Medica voorzitter Roel Van Giel

12.00 uur Netwerklunch

13.00 uur Einde congres 

Toelichting krachtlijnen

Heldere kerntaken en positionering van huisartsen
In de visie zijn de kerntaken van de huisarts opgenomen. Deze krachtlijn gaat vooral over het organiseren en communiceren van de kerntaken van de huisarts zodat deze binnen en buiten de sector helder zijn.  

Patiënt gecentreerde zorg 
Deze krachtlijn gaat vooral over de grote veranderingen die nodig zijn om te kunnen spreken van een patiënt gecentreerde zorg. Dit gaat onder meer over het ontwerp van het patiëntendossier, de data-vergaring rond de patiënt (inclusief de leefomgeving) en hoe rekening te houden met levensdoelen van patiënten zowel op vlak van preventie als in het kader van zorgpaden. Ook komt in deze krachtlijn het leren omgaan met en het bieden van maatwerk voor een diversiteit aan patiënten die de praktijk kunnen bezoeken naar voren, mede voor mensen die het moeilijk vinden om mee te kunnen komen. 

Als huisarts midden in de samenleving op hybride wijze functioneren 
Deze krachtlijn werpt vooral licht op het hybride werken, het in combinatie inzetten van online en offline contacten met de patiënt, het omgaan met nieuwe points of care, het populatiemanagement en hoe je als huisartspraktijk actief inspeelt op de kenmerken van de omgeving van de praktijk. 

Multidisciplinair werken
Deze krachtlijn gaat over het verder doorontwikkelen van het multi-disciplinair werken en de kaders die daarvoor nodig zijn. Daarbij valt te denken aan hulp bieden bij het vormgeven van een multi-disciplinaire praktijk als ook het ontwerpen van beleid (inclusief wettelijke kaders) op maat van de noden van het multi-disciplinair werken. 

Kritische en ethische omarming van technologie en data 
Het aanvoelen is dat op vlak van datamanagement en het werk van de huisarts nog een wereld te winnen valt. Deze krachtlijn gaat over het wegwijs maken van huisartsen in de wereld van datamanagement, het op waarde leren schatten van data, en een kritische kijk op het werk van andere dienstverleners in het veld van data-management leren ontwikkelen. 

Medevormgeving van beleid 
Deze krachtlijn gaat over een kans, een kans om meer invloed uit te oefenen op beleid en gebruik te maken van beleidsinformatie die de werking van de huisartsenpraktijk ten goede komt. Een zeer belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoering van de visie is dat beleid mee gaat bewegen. De ervaring leert dat dat jaren kost in de complexe beleidscontext waarin de huisartsensector opereert. De komst van de New Deal is beloftevol, en kan wellicht als vliegwiel fungeren voor de uitvoering van de visie. 

Arbeidsvreugde en balans 
Daar waar nu veel huisartsen gebukt gaan onder een zware werklast, is het streven van deze krachtlijn meer balans te krijgen in het werk-privé leven van huisartsen. Daarbij is meer flexibiliteit in werkritme in het leven van huisartsen wenselijk en meer aandacht voor de gezondheid van de huisarts zelf broodnodig.

Een leven lang leren in netwerkverband 
“Een leven lang leren” is leitmotiv voor de huisarts van de toekomst, vandaar deze krachtlijn. Er moet ruimte zijn om als huisarts up to date te zijn wat betreft alle kennisvelden die voor je kerntaken relevant zijn. Daarbij is de huisarts geen solist, maar opereert hij/zij in lerende netwerken die de landsgrenzen kunnen overstijgen.