Doe-dag, verfijn je kennis en vaardigheden 2022

26 nov
Datum
26 november 2022 09:00 – 12:30
Organisator
Domus Medica
Adres

Hogeschool UCLL - Campus Hertogstraat
Hertogstraat 178,
3001 Heverlee
België

bekijk in Google Maps
Prijs
zie verder
Accreditatie
Wordt aangevraagd voor artsen

De inschrijvingen voor deze vorming zijn helaas al afgesloten. 

 

Op zaterdag 26 november 2022 kunt u weer verschillende praktische vaardigheden uitoefenen en/of uw kennis actualiseren te Heverlee. Het programma bevat een divers aanbod voor huisartsen, haio's, praktijkassistenten en verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk.

Alle workshops duren 1u30 en in totaal kan u 2 workshops volgen.

 

Congreskosten

Leden €100,00
Niet-leden €195,00

incl. alle materialen en koffiepauzes

 

Programma

08u30-09u00 – Onthaal met koffie/thee

09u00-10u30 – Keuze 1e workshop

10u30-11u00 – Koffiepauze

11u00-12u30 – Keuze 2e workshop

 

Workshops

Onderaan vindt u meer informatie bij iedere workshop.

Doelgroep

Workshop

Naam spreker

Timing

Huisarts / haio / VIHP

7e dag onderzoek pasgeboren kind

An Van Adorp

09u00-10u30 en
11u00-12u30

Huisarts / haio / VIHP / PA

Praktijkmanagement en telefoonconsultatie, herkennen van urgenties aan de telefoon

Birgitte Schoenmakers

09u00-10u30

 

Huisarts / haio  Hechttechnieken/Kleine heelkunde Christel Foriers 09u00-10u30 en
11u00-12u30
Huisarts / haio Praktische handelingen bij verdacht overlijden Frank
Van Saelen
09u00-10u30 en
11u00-12u30
Huisarts / haio / VIHP Update: aanpak Type 2 diabetes
anno 2022
Geert Goderis 09u00-10u30 en
11u00-12u30
Huisarts / haio Het gebruik van de spuitaandrijver in de palliatieve fase Jan Stulens 09u00-10u30 en
11u00-12u30
Huisarts / haio Technische aspecten bij het uitvoeren van euthanasie Johan Coppens 09u00-10u30 en
11u00-12u30
Huisarts / haio / VIHP Slaap en slaapproblemen,
praktische tools
Bruno Ariens 09u00-10u30
Huisarts / haio / VIHP Slaap en slaapproblemen,
praktische tools
Joke Pauwelyn 11u00-12u30

Huisarts / haio

Microscopie

Joris Coninx

09u00-10u30

Huisarts / haio / VIHP Gebruik van wondproducten en casuïstiek. Praktische workshop Kris Bernaerts 09u00-10u30 
Huisarts / haio / VIHP Acute wondzorg in thuiszorg en op spoedgevallen: wat moet je doen? Wat met brandwonden? Kris Bernaerts 11u00-12u30

Huisarts / haio / VIHP / PA

Stockbeheer in de praktijk, tips en tricks

Mieke Muys

11u00-12u30

VIHP = verpleegkundige in de huisartsenpraktijk
PA= praktijkassistent

Toelichting van de workshops

Workshop: 7e dag onderzoek pasgeboren kind

Spreker: An Van Adorp

Timing: 09u00-10u30 en 11u00-12u30

Doelgroep: huisartsen, haio’s, verpleegkundigen HAP

Sinds het verkort verblijf op de kraamafdeling zijn huisartsen meer betrokken in de zorg voor de zuigeling, zoals het uitvoeren van een zevende dag onderzoek, de interpretatie van de gewichstevolutie, het beoordelen van mineure en majeure zuigelingenpathologie, het inschatten van icterus… Deze jongste patiëntengroep brengt een nieuw scala aan pathologieën en vaardigheden met zich mee.

In deze workshop wordt een duidelijke kapstok meegegeven voor het uitvoeren van een zevende dag onderzoek. Door middel van beeldmateriaal, quizjes en casussen zoomen we in op urgente maar ook banale frequente zuigelingenpathologie.

Eigen casussen en beeldmateriaal zijn welkom!

 

Workshop: Praktijkmanagement en telefoonconsultatie

Spreker: Birgitte Schoenmakers, huisarts

Timing: 09u00-10u30

Doelgroep: huisartsen, haio's, verpleegkundigen HAP, praktijkassistent

Hou je als arts of als medewerker ook dagelijks meerde bordjes in de lucht om de praktijk goed te laten draaien? Probeerde je al vaker de telefoonstroom te beteugelen, de rekbaarheid van de afsprakenagenda te testen of de geknipte verpleegkundige of praktijkassistente te scouten? In deze workshop zoomen we in op procedures en processen die het managen van een huisartsenpraktijk faciliteren.

Stuur zeker op voorhand vragen/casussen/problemen in zodat we echt ‘hands on’ aan de slag kunnen. U mag dit doen naar vorming@domusmedica.be (onderwerp: workshop Praktijkmanagement Doe-dag)

 

Workshop: Hechttechnieken/Kleine heelkunde

Spreker: Christel Foriers huisarts

Timing: 09u00-10u30 en 11u00-12u30

Doelgroep: huisartsen, haio's

In deze workshop oefent u verschillende hechttechnieken (Donati, intradermaal) en krijgt u een demonstratie van kleine ingrepen (wegnemen sebumcyste, partiële nagelextractie, drainage abces,...) via filmpjes.

Er wordt gehecht op varkenspoten.

 

Workshop: Praktische handelingen bij verdacht overlijden

Spreker: Frank Van Saelen, hoofdcommissaris op rust federale gerechtelijke politie,
                voormalig diensthoofd Agressie/Moord

Timing: 09u00-10u30 en 11u00-12u30

Doelgroep: huisartsen, haio's

Vind je jezelf steeds trefzeker in het bepalen van de aard van een overlijden?
Is élke “zelfdoding” wel een zelf-doding?
Is een val steeds accidenteel? Is dat “natuurlijk” sterfgeval wel écht natuurlijk?
Kan het dat iemand iets heeft willen verdoezelen? En trap jij daar dan in?
Zijn er moorden die onder de radar blijven? Hoe komt dat?

We belichten – interactief met de groep - de valkuilen bij het vaststellen van een onduidelijk sterfgeval. Het doel is te komen tot een bewustwording van de moeilijkheden en de risico’s.

Er worden tips aangereikt hoe om te gaan met een potentiële plaats delict.

 

Workshop: Update Aanpak Type 2 diabetes anno 2021

Spreker: Geert Goderis, huisarts

Timing: 09u00-10u30 en 11u00-12u30

Doelgroep: huisartsen, haio's, verpleegkundigen HAP

De recente studies met de nieuwe hypoglycemische middelen - GLP-1 agonisten en SGLT-2 inhibitoren - hebben aanleiding gegeven tot een grondige aanpassing van de richtlijnen wat betreft de aanpak van Type 2 Diabetes Mellitus. Het oude schema “metformine – sulfonylurea – insuline” is helemaal overhoop gegooid. De richtlijnen stroken evenwel niet helemaal met de Bf-terugbetalingscriteria van deze medicatie. In de workshop zullen we dus dieper ingaan op de praktische toepassing van de moderne behandelingsrichtlijnen van Type 2 Diabetes Mellitus in België, vanaf de diagnose tot en met insuline behandeling.

 

Het gebruik van de spuitaandrijver in de palliatieve fase

Spreker: Jan Stulens: Huisarts, CRA, Equipe-arts Pallion – Palliatief Arts AZ Vesalius Tongeren

Timing: 09u00-10u30 en 11u00-12u30

Doelgroep: huisartsen, haio's

Optimale pijn- en symptoomcontrole heeft een centrale plaats binnen goede palliatieve zorg. In de terminale fase vormt de spuitaandrijver hierin een onmisbaar instrument. Onduidelijkheid rond opiaat-conversies zorgt nochtans regelmatig voor verwarring in de dagelijkse praktijk. Een adequate hantering van deze medicatie in de correcte dosissen is dan ook cruciaal voor goede pijn- en symptoomcontrole. Deze workshop wil een bruikbaar overzicht schetsen aan de hand van praktische tips bij het hanteren van de spuitaandrijver. Daarnaast wordt er gewerkt met enkele oefeningen rond reken- en conversieregels voor opiaten.
 

Workshop: Technische aspecten bij het uitvoeren van euthanasie

Spreker: Johan Coppens, Huisarts en consulent palliatief netwerk Panal

Timing: 09u00-10u30 – 11u00-12u30

Doelgroep: huisartsen, haio's

Een euthanasie verzoek kan je als arts slapeloze nachten bezorgen, indien je besluit tot de uitvoering ervan kan je best goed voorbereid zijn maar hoe doe je dit concreet?

Via casuïstiek gaan we interactief op zoek naar de ”best practice”.

 

Workshop: Slaap en slaapproblemen, praktische tools

Spreker: Bruno Ariens, huisarts

Timing:  09u00-10u30 – 11u00-12u30

Doelgroep: huisartsen, haio's, verpleegkundigen HAP

Deze workshop geeft je de nodige praktische tools in handen om zelf aan de slag te gaan bij mensen met slaapproblemen. Als huisarts is dit immers een noodzakelijke aanvulling van het medisch handelen. Slaapproblemen komen bijzonder frequent voor: ongeveer 20% van de bevolking slaapt slecht. De noodzakelijke topics in de behandeling, gesteund op de richtlijn, worden helder uiteengezet. We overleggen hoe we dit kunnen integreren in het dag dagelijks handelen in de praktijk.

 

Workshop: Microscopie

Spreker: Joris Coninx, Microscopie consultant voor huisartsen

Timing: 09u00-10u30

Doelgroep: huisartsen, haio's

Denk jij dat microscopie niks voor jouw praktijk is? Denk je dat je er geen tijd voor hebt?

Of denk je dat het veel te moeilijk is? Leer het tegendeel in onze workshop. En maak het verschil met deze nieuwe vaardigheid!

 

Workshop: Gebruik van wondproducten en casuïstiek

Spreker: Kris Bernaerts, verpleegkundig specialist

Timing: 09u00-10u30

Doelgroep: huisartsen, HAIO’s, verpleegkundigen

Tijdens de uiteenzetting worden verschillende wondproducten getoond en besproken. Wat is er zoal op de markt en waarvoor dient dit dan. Eventueel kunnen ook enkele casussen worden besproken.

Verder zijn vragen van jullie zelf ook steeds welkom.

 

Workshop: Acute wondzorg in thuiszorg en op spoedgevallen: wat moet je doen? Wat met brandwonden?

Spreker: Kris Bernaerts, verpleegkundig specialist

Timing: 11u00-12u30

Doelgroep: huisartsen, haio's, verpleegkundige HAP

Tijdens de uiteenzetting komen verschillende wonden aan bod gaande van een eenvoudige insectenbeet tot zeer complexe wonden waar we in de thuissetting op spoedgevallen mee in contact kunnen komen.  De manier van aanpak, aandachtspunten, maar ook grote risico’s worden besproken op een interactieve manier.

 

Workshop: Stockbeheer in de praktijk, tips en tricks

Spreker: Mieke Muys, coaching & management Huisartsenpraktijken

Timing: 11u00-12u30

Doelgroep: huisartsen, HAIO’s, verpleegkundige HAP, Praktijkassistent

Wat houdt een stockbeleid in en hoe werk ik dit uit voor de praktijk? We vertrekken vanuit een kort theoretisch kader en leggen de link naar de effectieve praktijk. Wie, wat, waar en wanneer komt aan bod maar vooral hoe? We gaan aan de slag met concrete handvaten, belichten enkele praktijkvoorbeelden en wisselen (praktische) tips uit.  Ook hebben we oog voor een stockbeleid ‘op maat’ want geen enkele praktijk is dezelfde; werkt de praktijk met of zonder ondersteuning van een (praktijk)verpleegkundige en al dan niet met gedeelde kabinetten?