Zorgtrajectenpremie

Algemeen

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte.

Het berust op de samenwerking tussen drie partijen: de patiënt, de huisarts en de specialist.

Het zorgtraject begint na ondertekening van een contract door de drie partijen en loopt gedurende vier jaar. Als huisarts coördineert u het zorgtraject terwijl de specialist advies geeft en superviseert.

Momenteel zijn er zorgtrajecten voorzien voor diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie.

Wat zijn de voorwaarden?

Administratieve voorwaarden

De patiënt moet:

 • een GMD hebben
 • tweemaal per jaar zijn huisarts raadplegen en eenmaal per jaar zijn specialist

Medische voorwaarden

 • Voor diabetes type 2:
  • onvoldoende controle met maximale orale medicatie, waarbij behandeling met insuline/incretine overwogen wordt
  • 1 of 2 insuline-injecties per dag
  • een patiënte is niet zwanger en heeft ook geen zwangerschapswens
 • Voor nierinsufficiëntie:
  • met een berekende GFR <45ml/min/1,73m2 OF Met een proteïnurie > 1 g per dag (een tweede maal bevestigd na ten minste drie maanden)
  • ouder dan 18 jaar
  • die niet in dialyse zijn en geen niertransplantatie ondergaan hebben
  • die in staat zijn zich naar een raadpleging te begeven

Wat moet u doen?

 • uw patiënt informeren over de inhoud en de betekenis van de zorgtrajecten
 • samen met uw patiënt een zorgplan afspreken
 • uw patiënt opvolgen in samenwerking met andere zorgverleners
 • waken over een goede coördinatie en opvolging van het verloop van de ziekte
 • indien nodig het zorgplan aanpassen

Wat zijn de voordelen van het zorgtraject?

 • Voor de huisarts:
  • u ontvangt een forfaitaire vergoeding op jaarbasis van 80 euro (°2009 indexeerbaar)
  • u kunt de patiënten die deelnemen aan een zorgtraject, beter opvolgen en zo de kwaliteit van de zorg nog verder verbeteren
  • u kunt beter samenwerken met uw patiënt en zijn omgeving
  • als beheerder van het globaal medisch dossier (GMD) versterkt u uw centrale positie in het zorgproces
  • u kunt vlotter samenwerken met de specialist en andere zorgverleners
 • Voor de patiënt:
  • hij/zij krijgt een betere verzorging dankzij nauwgezette en vooraf geplande opvolging van het ziekteverloop
  • hij/zij begrijpt beter zijn ziekte
  • hij/zij versterkt zijn motivatie en die van zijn omgeving voor het opvolgen van het zorgplan en het behalen van individuele doelstellingen
  • hij/zij krijgt een volledige terugbetaling (volgens het Riziv-barema) voor raadplegingen bij GMD-houdende arts of zijn/haar collega's binnen de erkende groepering en bij een specialist voor deze ziekte
  • hij/zij krijgt volledige terugbetaling van zelfzorgmateriaal diabetes (glucosecontrolestrips, lancetten en glucosemeters bij diabetes (indien hij insuline of incretinemimeticum spuit), bloeddrukmeter bij chronische nierinsufficiëntie)
  • hij/zij krijgt voedingsadvies
  • de diabetespatiënt krijgt podologische zorgen, tweemaal per jaar
  • hij/zij heeft toegang tot specifieke educatie voor diabetes:
   • Voor alle patiënten, ongeacht of zij reeds educatie kregen via de DC of educatie tot zelfzorg
   • Niet voor patiënten in WZC / gemeenschappelijke verblijfsplaatsen
   • Max. 5 sessies / kalenderjaar, minstens 1 aan huis
   • Max 2 sessies per dag
   • Eénmalig 5 bijkomende sessies in het 1ste of 2de kalenderjaar
   • Op voorschrift van de huisarts
   • Type sessies:
    • Individueel (30 min)
    • Groepseducatie (2u)


Meer info op: zorgtraject

Kunt u een einde maken aan een zorgtraject?

Een contract wordt jaarlijks verlengd. Indien de patiënt niet aan de voorwaarden voldoet (2 contacten met de GMD-houdende arts, of iemand van zijn//haar erkende groepering, 1 met specialist) wordt het contract stopgezet.

Kunt u een zorgtraject overnemen dat door een collega werd afgesloten?

Een contract overnemen (zoals bij een verhuis of een stopzetting van een praktijk). Dan moet er een nieuw contract afgesloten worden en moet de nieuwe arts een GMD afsluiten voor de patiënt.

Publicatie datum
31 aug 2018
Revisiedatum
16 mrt 2021