Sociaal statuutpremie

Indien u als huisarts de conventietarieven naleeft, ontvangt u jaarlijks een Riziv-bijdrage voor uw sociaal statuut. 

 

Lees hier het akkoord op de website van Riziv. 

 

In 2024 bedraagt deze premie:

  • 5.881,81 EUR voor volledig geconventioneerde huisartsen
  • 2.774,59 EUR voor gedeeltelijk geconventioneerde huisartsen

Het bedrag van het sociaal statuut voor HAIO ’s bedraagt 7.916,68 EUR voor premiejaar 2024.

 

Meer informatie over deze premie is terug te vinden op de website van Riziv

Publicatie datum
31 aug 2018
Revisiedatum
01 jul 2024