Sociaal statuutpremie

Indien u als huisarts de conventietarieven naleeft, ontvangt u jaarlijks een Riziv-bijdrage voor uw sociaal statuut.

Lees hier het akkoord op de webszite van Riziv: https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/akkoord_artsen_ziekenfondsen_2018_2019.pdf

In 2018/2019 bedraagt deze premie:

  • 2.297,63 EUR voor gedeeltelijke geconventioneerde huisartsen
  • 4.870,71 EUR voor volledig geconventioneerde huisartsen
Publicatie datum
31 aug 2018
Revisiedatum
16 mrt 2021