Triage en taakdelegatie met een kleurcodesysteem

ELZ Oostende-Bredene - WGC het Voorland - Vaccinatie

Voor welke concrete uitdaging biedt uw praktijkvoorbeeld een oplossing/inspiratie?

Structuur vinden in de telefoonbelasting en de werklast verdelen

Wat heeft u gedaan?

Werk waar mogelijk met een systeem van kleurencodes voor dringendheid en taakdelegatie.

Hoe heeft u dat georganiseerd?

Leid een verpleegkundige of medisch secretaresse op tot het bevragen van patiënten naar bepaalde symptomen op basis van een beschreven triage-protocol. Op basis hiervan kan een Excel-lijst aangemaakt worden waar de gegevens van de patiënt genoteerd worden en aangemerkt worden met een bepaalde kleur van dringendheid. Hieronder wordt verstaan hoe snel de persoon opnieuw dient gecontacteerd te worden en wie deze taak op zich kan nemen. Eventueel kan men in de agenda momenten blokkeren waarbij de arts de patiënten terugbelt volgens prioriteit/kleur. Als voorbeeld kan hier genomen worden: Rood = dringend contacteren door huisarts Oranje = vraag afhandelen in vragenuurtje Groen = niet-dringende vraag en eventueel opvolgen door verpleegkundige

Waarom is het een succesvol voorbeeld?

Goed triëren en delegeren is noodzakelijk om de huisartsenpraktijk werkbaar en toegankelijk te houden.

Heeft u tips of zijn er valkuilen om op te letten?

Plan voor iedere huisarts een vast tijdstip in voor telefonische triage.
Toelichting 2