Het preventief chronisch consult

ELZ Oostende-Bredene - WGC het Voorland -

Voor welke concrete uitdaging biedt uw praktijkvoorbeeld een oplossing/inspiratie?

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn chronische patiënten goed en toch efficiënt opvolg zodat ik ruimte vrij maak in mijn agenda voor corona/griep gerelateerde taken?

Wat heeft u gedaan?

Samen met de patiënt medicatie op orde krijgen 

Hoe heeft u dat georganiseerd?

Vraag aan uw patiënt om bij het eerstvolgend preventief chronisch consult een lijstje op te maken van de medicatie die  nodig is voor de komende 3-6 maanden. Probeer samen met uw patiënt de medicatielijst in het EMD up-to-date te brengen. Zo wordt er ook goed bijgehouden wat de patiënt inneemt en hoe lang hij/zij met de medicatie vooruit kan.

Waarom is het een succesvol voorbeeld?

Dit is een mooi voorbeeld van het empoweren van uw patiënt en bevordert het elektronisch voorschrijven in de toekomst toe.

Heeft u tips of zijn er valkuilen om op te letten?

Vergeet deze lijst niet te synchroniseren met Vitalink. Geef duidelijk aan dat de meegegeven voorschriften slechts 3 maanden geldig zijn.

medicatie overlopen