Vaccinaties

COVID-19 / Coronavirus

Griep

Richtlijn influenza

Influenzavirussen zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit, voornamelijk in de winter, tijdens seizoensepidemieën. Het virus treft 5 à 15% van de wereldbevolking en veroorzaakt 500.000 overlijdens per jaar. België telt men de laatste jaren, tijdens het hoogtepunt van de epidemie, tussen de 300 en 1000 grieppatiënten per 100.000 inwoners.

Het griepvaccin en hygiënische maatregelen worden beschouwd als de belangrijkste bescherming tegen de ziekte en de complicaties ervan.

Draaiboek griepvaccinaties

Om patiënten en medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus is heel de praktijkvoering aangepast. Huisartsen hebben het veel drukker met testen, werken op triageposten en het beantwoorden van telefonische vragen van patiënten. Ook het vaccineren tegen griep zal dit jaar anders verlopen dan vorige jaren.

De fasering in het beschikbaar komen van vaccins zal anders zijn en het vaccin zal op een andere manier bij de huisarts komen. In dit draaiboek focussen we op patiënten met risicoaandoeningen, omdat bij deze groep vaccinatie tegen influenza het sterkst aanbevolen wordt.

Het draaiboek helpt huisartsenpraktijken om zo goed mogelijk te anticiperen op deze uitzonderlijke omstandigheden, en kan op een aantal aspecten ook uitnodigen tot discussie.

Pneumokokken

Het nut van vaccinaties moet beoordeeld worden vanuit een preventief denkkader.

Binnen het Kennisdomein Preventie en Gezondheidsbevordering hanteren we daarom het criterium dat we enkel die preventieve activiteiten aanraden waarvan het nut bewezen is met de sterkste wetenschappelijke onderbouwing, meer specifiek door CEBAM gevalideerde richtlijnen.

Simultaan vaccineren

Simultaan vaccineren

Hieronder kan u een tabel terugvinden over de gelijktijdige toediening van vaccins.