Halt2Diabetes

HALT2Diabetes staat voor Haalbaarheid van Lokale Preventie van Type 2 Diabetes, waar zowel het opsporen als het begeleiden van hoogrisicopersonen voor type 2 diabetes naar een gezonde leefstijl de kern van uitmaken. Domus Medica vzw heeft er zich vanuit de beheersovereenkomst 2017-2021 toe verbonden om de komende vier jaar intensief mee te werken aan de voorbereiding en uitvoering van de uitrol van Halt2diabetes over heel Vlaanderen.

Wetenschappelijke onderbouw

Domus Medica gebruikt een deel van de middelen van haar beheersovereenkomst met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om mee de strategie en concrete tools (waaronder een draaiboek, een LOK-pakket en een e-learning) uit te werken voor het benaderen en ondersteunen van huisartsen in dit project. Op die manier hopen we dat de HALT2diabetes werkwijze in heel Vlaanderen toegepast kan worden.

Het screeningsmodel dat het HALT2Diabetes project promoot, is gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en volgt de internationale richtlijnen inzake diabetespreventie.

Uit het HALT2Diabetes pilootproject bleek de methodiek (een 2-stapsstrategie toegepast bij een afgebakende doelgroep) een haalbaar, efficiënt en aanbevolen werkwijze om de juiste personen met een verhoogd risico op type 2 diabetes te capteren en toe te leiden naar het geschikte leefstijlaanbod.

Daar waar de Diabetes Liga in 2017 het implementatieplan in detail heeft uitgewerkt, wordt de implementatie eind januari 2019 opgestart in 2 Vlaamse regio’s. Domus Medica staat vanuit het kennisdomein mee in voor de bekendmaking, vorming en ondersteuning van huisartsen in de regio’s.

Ondersteuning

Gezondheidsgids Domus Medica

De findrisc vragenlijst en beslisondersteuning maken integraal deel uit van de Gezondheidsgids Domus Medica, het instrument dat de huisarts helpt bij het opmaken van een persoonlijk preventieplan voor patiënten vanaf 18 jaar. Het is toegankelijk via www.gezondheidsgids.be 

Gezondheidskompas

Eind januari 2019 wordt het Gezondheidskompas gelanceerd. Het gaat om een online tool die vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werd opgezet om de burger te helpen inzicht te krijgen in belangrijke gezondheidsrisico's en hen adviezen wil geven om de gezondheid te bevorderen. Het is mogelijk dat het Gezondheidskompas de burger verwijst naar de huisarts om een aantal aspecten verder te onderzoeken. Vanaf de leeftijd van 45 jaar kan het Gezondheidskompas het risico op diabetes type 2 concreet vaststellen en kan men, indien aangewezen, instromen in het HALT2Diabetes traject. 

Draaiboek diabetespreventie

In samenwerking met de postgraduaat opleiding Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk werd een draaiboek uitgewerkt voor de opsporing van diabetes type 2 op praktijkniveau. Het gaat om een praktijkgericht stappenplan voor huisartsenpraktijken ter ondersteunen van de implementatie van HALT2Diabetes. Daarnaast werken we vandaag vanuit het kennisdomein aan een uitgebreid vormingspakket, bestaande uit een e-learning en een LOK pakket.  

Publicatie datum
14 sep 2018
Revisiedatum
15 dec 2021