Acceptatie-onderzoek Gezondheidsgids

Hoe wilt u de Gezondheidsgids gebruiken in uw praktijk?

Al meer dan 10 jaar bundelt de Gezondheidsgids van Huisartsenvereniging Domus Medica de aanbevolen preventieve activiteiten die huisartsenpraktijken aan patiënten kunnen aanbieden. De nationale en internationale richtlijnen – die aan de basis liggen – worden regelmatig herzien, en dus ook de Gezondheidsgids. Daarnaast wordt er hard gewerkt om de Gezondheidsgids ook digitaal beschikbaar te stellen als instrument voor zowel de huisarts als de burger/patiënt zelf.  

Domus Medica wil dat deze digitale versie van de Gezondheidsgids goed aansluit bij uw noden en wensen, zodat u deze kan gebruiken in uw praktijk zoals u dat liefst zou willen. Daarbij dienen we rekening te houden met verschillende praktijktypes en persoonlijke voorkeuren. Om dit goed in kaart te brengen – en op basis daarvan de Gezondheidsgids verder vorm te geven – is jullie input cruciaal.

  • In een eerste fase (zomer 2022) werd een online bevraging georganiseerd waarin verschillende facetten van de Gezondheidsgids toegelicht werden aan hand van beeld- en videomateriaal, en waarin we peilden naar de mening en verwachtingen van de huisarts. Momenteel wordt deze bevraging geanalyseerd.
  • In de tweede fase (voorjaar 2024) plannen we co-creatieve groepssessies. Hier bouwen we graag verder op de uitkomsten van de online bevraging, en zal verder geëxploreerd worden hoe de Gezondheidsgids een plaats kan krijgen in de praktijk. Hoe wordt de Gezondheidsgids idealiter ingezet, hoe past een actief en een passief gebruik binnen de verschillende praktijkvormen, en wie neemt welke rol op? Hoe kan het proces maximaal worden gestroomlijnd zodat gebruik van de Gezondheidsgids naast nuttig ook efficiënt is. 
  • Parallel zal usability-onderzoek worden georganiseerd, alsook gebruikerstesten en evaluaties in de dagelijkse praktijk. 

Interesse om uitgenodigd te worden voor de co-creatieve sessies? Laat dan zeker uw gegevens achter.  

Stel u kandidaat voor de co-creatie 

Meer informatie over de Gezondheidsgids

Publicatie datum
16 mei 2022
Revisiedatum
28 aug 2023