Acceptatie-onderzoek Gezondheidsgids

Hoe wilt u de Gezondheidsgids gebruiken in uw praktijk?

Al meer dan 10 jaar bundelt de Gezondheidsgids van Huisartsenvereniging Domus Medica de aanbevolen preventieve activiteiten die huisartsenpraktijken aan patiënten kunnen aanbieden. Via een vragenlijst wordt een risicoprofiel berekend op basis waarvan gepersonaliseerd advies wordt gegenereerd. Dit stelt huisartsen in staat om doelgerichte maatregelen voor te stellen die burgers/patiënten kunnen nemen om hun risico op een (chronische) ziekte te verkleinen, en dus langer gezond te blijven. 

De nationale en internationale richtlijnen – die aan de basis liggen – worden regelmatig herzien, en dus ook de Gezondheidsgids. Daarnaast wordt er hard gewerkt om de Gezondheidsgids ook digitaal beschikbaar te stellen als instrument waarmee iedere burger zelf aan de slag kan. Deze tool biedt burgers bovendien de mogelijkheid om de antwoorden en resultaten te delen met hun huisarts, zodat die bijkomend advies en begeleiding kan geven. Zeer belangrijk voordeel voor huisartsen is dat deze digitale versie geïntegreerd is in de federale eHealth-omgeving. Dit zorgt enerzijds voor een optimale beveiliging en maakt anderzijds directe interactie mogelijk met het medisch dossier en met andere zorgverleners. 

Domus Medica wil dat deze digitale versie van de Gezondheidsgids goed aansluit bij uw noden en wensen, zodat u deze kan gebruiken in uw praktijk zoals u dat liefst zou willen. Daarbij dienen we rekening te houden met verschillende praktijktypes en persoonlijke voorkeuren. Om dit goed in kaart te brengen – en op basis daarvan de Gezondheidsgids verder vorm te geven – is jullie input cruciaal. In een eerste fase lichten we verschillende facetten van de Gezondheidsgids toe aan hand van beeld- en videomateriaal, en peilen we via een online bevraging naar uw mening en verwachtingen. Het beantwoorden van de vragenlijst zal ongeveer 25-30 minuten duren. Aan het einde, is er de mogelijkheid om uw contactgegevens achter te laten als u graag betrokken wenst te worden in de tweede fase.  

 

Start nu met de bevraging

 

In een tweede fase worden co-creatieve groepssessies georganiseerd. Hier bouwen we graag verder op de uitkomsten van de online bevraging, en zal verder geëxploreerd worden hoe de Gezondheidsgids een plaats kan krijgen in de praktijk. Hoe wordt de Gezondheidsgids idealiter ingezet, hoe past een actief en een passief gebruik binnen de verschillende praktijkvormen, en wie neemt welke rol op? Hoe kan het proces maximaal worden gestroomlijnd zodat gebruik van de Gezondheidsgids naast nuttig ook efficiënt is. 

Parallel zal usability-onderzoek worden georganiseerd, alsook gebruikerstesten en evaluaties in de dagelijkse praktijk. 

 

Meer informatie over de Gezondheidsgids

Publicatie datum
16 mei 2022