Dikkedarmkankerscreening

Zonder externe begeleider - gratis

Welke zijn de aanbevolen screeningsinstrumenten? Hoe werkt het huidige Vlaamse Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker? Welke zijn de voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek? Hoe communiceer ik deze naar mijn patiënt toe? Welke rol heeft de huisarts hierin? Hoe moet de screening van personen buiten de doelgroep van het bevolkingsonderzoek aangepakt worden?

Vanuit de beheersovereenkomst heeft Domus Medica in samenwerking met het CvKO een LOK-pakket gemaakt. Aan de hand van casussen wordt duidelijk hoe je dikkedarmkanker best opspoort en de resultaten opvolgt. Het pakket introduceert het Vlaams bevolkingsonderzoek naar de opsporing van dikkedarmkanker en welke rol de huisarts daarin speelt.

De handleiding is samengesteld voor de LOK-moderator of begeleider en omvat materiaal om de vergadering voor te bereiden en te begeleiden.

In de handleiding zit kant-en-klaar materiaal waarmee moderator en deelnemers kunnen werken: voorbereiding van de vergadering, indeling van de avond, casuïstiek, vragen waarrond deelnemers kunnen werken, nuttig naslagwerk over het desbetreffende onderwerp, …

Publicatie datum