Project toegankelijke huisartsenzorg in samenwerking met Stad Antwerpen

Net zoals in de rest van Vlaanderen kampen verschillende wijken in de stad Antwerpen met een tekort aan huisartsen(praktijken). Het percentage inwoners met recht op verhoogde tegemoetkoming in een aantal van deze wijken vergroot bovendien de druk op de gevestigde praktijken. Om een toegankelijke en werkbare huisartsenzorg te blijven garanderen aan de inwoners van de stad Antwerpen ondernemen Domus Medica, de Stad Antwerpen en de VIHP-opleiding van de Universiteit Antwerpen samen met de lokale huisartsenkringen een aantal acties: 

 1. Oprichting kenniscentrum voor (nieuwe) huisartsenpraktijken die zich wensen te vestigen in de stad Antwerpen
 2. Begeleidingstraject in de organisatie van chronische zorg in de huisartsenpraktijk
 3. Ondersteunen van de samenwerking met de Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (VIHP)

Kenniscentrum voor (nieuwe) huisartsenpraktijken in de stad Antwerpen

Huisartsen en hun team die zich wensen te vestigen in huisartsarme zones van de Stad Antwerpen kunnen bij Domus Medica terecht met hun vragen. Vanuit het kenniscentrum voorzien we individuele begeleiding of groepsbegeleiding. Hierbij doen we ook beroep op de lokale huisartsenkring en andere experten uit het veld.  

 Wij bieden onder andere ondersteuning bij: 

 • het matchen van huisartsen die zich willen vestigen in de stad Antwerpen; 

 • de zoektocht naar een geschikt pand en de inrichting van uw praktijk in de stad Antwerpen; 

 • het opstellen van een visie en missie voor uw praktijk; 

 • het opzetten van een associatiecontract en hulp bij andere fiscale en juridische vragen. 

Geïnteresseerd? Neem dan gerust contact op met Lien Geudens, Expertisedomeinverantwoordelijke Praktijkorganisatie  lien.geudens@domusmedica.be 

Voor uw vragen over verbouwingen of advies op maat kan u contact opnemen met de afdeling omgeving van stad Antwerpen. Vermeld gerust Katrien Monten (dienst Gezondheid stad Antwerpen) of Lien Geudens als contactpersoon. 

Begeleidingstraject in proactieve en populatiegerichte zorg

Om de toegankelijkheid van zorg te vergroten, ondanks een huisartsentekort, is het ook cruciaal om de (chronische zorg) organisatie van huisartsenpraktijken te optimaliseren. In samenwerking met het postgraduaat VIHP en het SCUBY onderzoek van de Universiteit Antwerpen en de Stad Antwerpen piloten we sinds 2021 een begeleidingstraject voor huisartsenpraktijken om hun chronische zorgorganisatie te evalueren en te verbeteren. 

Context 

Chronische aandoeningen hebben een grote impact op personen hun maatschappelijke participatie. De enorme draaglast maakt hen kwetsbaar. De huisartsenpraktijk speelt een belangrijk rol in de zorg voor deze mensen, maar het is en blijft een uitdaging. Huisartsen zijn gewoon om veel consultaties te doen en binnen de consultaties problemen zo goed mogelijk op te lossen. Toch is de zorg nog te vaak reactief en versnipperd. Het groeiende aantal mensen met complexe ondersteuningsnoden vergroot bovendien de druk op de huisartsenpraktijk. Om deze druk op te vangen wordt al jaren gesproken van een evolutie naar ‘geïntegreerde zorg’. De methoden en structuren voor deze omschakeling zijn grotendeels gekend, maar op praktijkniveau is het nog geen ‘business as usual’. Naast een faciliterend gezondheidsbeleid, vraagt het ook een proactieve en planmatige praktijkwerking. Huisartspraktijken willen de zorg wel zo organiseren, maar de hectiek van alledag maakt verandering niet evident.  

Het traject 

Met dit traject trachten we Antwerpse huisartspraktijken te ondersteunen in het veranderproces naar een meer geïntegreerde zorg voor kwetsbare mensen met een chronische aandoening. In vier sessies van 1,5 uur verspreid over 6 maanden: 

 1. meten we in hoeverre de huisartsenpraktijk nu al geïntegreerde zorg biedt;  
 2. identificeren we samen succesfactoren en enkele gerichte verbeterpunten; 
 3. geven we inzicht in bestaande lokale ondersteuning en tools, en maken we samen een concreet praktijkverbeterplan; 
 4. evalueren we opnieuw de mate van geïntegreerde zorg in de praktijk. Doorheen het proces zal één van onze coaches bereikbaar zijn om de praktijk continu te ondersteunen in het veranderproces.   

Interesse? Neem contact op met één van de coaches

Ondersteunen van de samenwerking met een Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (VIHP)

Samenwerken als huisarts met andere disciplines wordt nog crucialer bij een tekort aan huisartsen. Wanneer we spreken over de juiste zorg, door de juiste persoon, op de juiste plaats, is dat in de context van de chronische zorg steeds vaker de Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk. Met de werkgroep VIHP beogen we de samenwerking tussen verpleegkundigen en huisartsen te katalyseren. Via het kenniscentrum en het begeleidingstraject voegen we de kennis en kunde samen vanuit de opleiding Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (VIHP) van de Universiteit Antwerpen alsook het project Zorgprotocol Integreren in de Huisartsenpraktijk (ZIHP). Met dit laatste project biedt de stad huisartspraktijken de mogelijkheid om gedurende 4 maanden samen te werken met een sociaal verpleegkundige rond de opvolging van kwetsbare patiëntengroepen.  

Andere activiteiten in het kader van dit projectdoel: 

 • Informatie ontsluiten over de samenwerking met een VIHP in onze FAQ.  
 • Het vinden van huisartsenpraktijken die zich willen engageren voor het ZIHP-project of als stageplaats voor de VIHP-opleiding.  
 • Jaarlijkse prijsuitreiking voor het beste syntheseproject van de VIHP-opleiding door Domus Medica en redactionele ondersteuning voor een publicatie van het winnende synthesewerk in Huisarts Nu
 • Zetelen in de stuurgroep van zowel de VIHP-opleiding als het ZIHP-project. 

 

De huisartsarme zones in de stad Antwerpen

Deze figuur geeft een overzicht van de wijken in Antwerpen en het aantal gevestigde huisartsenpraktijken. Hoe donkerder het gebied, hoe groter het huisartsentekort in deze zone. Deze figuur is opgemaakt door de lokale huisartsenkringen: huisartsenkring Minerva, huisartsenkring Antwerpen-Oost, - Noord en – Zuid. 

Toegankelijke huisartsenzorg in heel Vlaanderen

Naast deze acties specifiek gericht op de stad Antwerpen werkt Domus Medica, in samenwerking met de Universiteit Gent en VIVEL en in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, aan een 2-jarig project om de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in heel Vlaanderen te meten en te borgen. Meer informatie over dit project leest u hier

Publicatie datum
11 jan 2019
Revisiedatum
22 dec 2023