Zuurstof - wijzigingen op 1 juli 2012

4 jun 2012

De reglementering voor de terugbetaling van zuurstoftherapie zal grondig wijzigen vanaf 1 juli 2012. De nieuwe regels zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen over indicaties voor het goed gebruik van zuurstof. De hervorming geeft gevolg aan de aanbevelingen van het Kenniscentrum (KCE) (1) en maakt een belangrijke besparing mogelijk.

Belangrijkste wijzigingen zijn

 • Onderscheid tussen korte termijn en chronische behandeling
  • Korte termijn: behandeling door huisarts of specialist via officina-apotheker
  • Chronisch: door de dienst pneumologie/pediatrie van het ziekenhuis
 • Terugbetaling gasvormige zuurstof wordt opgenomen in hoofdstuk IV
  • voorafgaande machtiging van adviserend geneesheer voor de kortdurende behandeling van acute hypoxemie en bij cluster hoofdpijn
  • vermelding “derdebetalersregeling” bij palliatieve patiënten
 • Terugbetaling oxyconcentrator
  • voorafgaande machtiging van adviserend geneesheer voor de kortdurende behandeling
  • vermelding “derdebetalersregeling” bij palliatieve patiënten
 • Opname van nieuwe technieken in de overeenkomst bij chronische behandeling: mobiele oxyconcentratoren en oxyconcentratoren met compressor

Iedere patiënt voor wie zuurstoftherapie aangewezen is, kan via een aangepast voorschrijven en behandeling rekenen op terugbetaling van de zuurstofbehandeling:

 • ofwel voor de korte termijn zuurstoftherapie
 • ofwel voor een zuurstoftherapie op lange termijn via overeenkomst.

Korte termijn zuurstoftherapie

De officina-apotheker behoudt enkel een rol in de korte termijn zuurstoftherapie.

De terugbetaling van de korte termijn zuurstoftherapie aan huis op voorschrift van de arts (huisarts of specialist) is mogelijk voor de volgende indicaties:

 IndicatiesZuurstofTerugbetaling gedurende

1.

Acute hypoxemie

Gasvormig of oxyconcentrator

Maximum 3 maanden per jaar (aaneensluitende periode)

2.

Hypoxemie bij palliatieve patiënten

Gasvormig of oxyconcentrator

Onbeperkt

3.

Cluster hoofdpijn

Enkel gasvormig

Onbeperkt

Voor meer info over de korte termijn:

Lange termijn zuurstoftherapie

Voor de lange termijn zuurstoftherapie thuis moet de arts de patiënt doorverwijzen naar een dienst pneumologie/pediatrie van een ziekenhuis (zie ook de overgangsmaatregelen). Bij opname in een overeenkomst langdurige zuurstoftherapie zal de dienst pneumologie/pediatrie de officina apotheker verwittigen. Deze laatste mag dan geen zuurstoftherapie meer tariferen. De officina-apotheker tarifeert ook geen vloeibare zuurstof meer.

Voor meer info over de lange termijn: rubriek Zorgverleners > Verzorgingsinstellingen en -diensten > Revalidatie >Ademhalingsziekten.

(1) KCE rapport 156A, 2011, Zuurstoftherapie thuis