Zorgpad 'Speech-In-Noise test'

In 2015 werd de SPIN (speech in noise)-test ingevoerd in alle CLB in Vlaanderen met als doel de tijdige detectie van lawaaischade. Hoewel lawaaischade onomkeerbaar is, weten we dat blijvende blootstelling aan lawaai  een belangrijke risicofactor is voor verdere gehoorschade. Dit maakt dat secundaire preventie erg belangrijk is. Bovendien kan de gehoorschade een impact hebben op het (schools) functioneren van leerlingen. Tot slot kan een afwijkende SPIN-test ook andere oorzaken hebben, zodat steeds een differentiële diagnose moet worden overwogen.

De perfomantie van de SPIN-test voor deze vroegdetectie werd ondertussen meermaals aangetoond, eerst in de praktijktoets en nadien in een kwantitatief rapport dat de data van de schooljaren 2016/17 en 2017/18 besprak. Daarentegen blijkt de nazorg na een afwijkende SPIN-test erg wisselend te verlopen. Dit leidt tot frustraties bij de betrokken partijen, het in vraag stellen van de  screening en heeft als gevolg dat leerlingen met een afwijkende SPIN-test niet de juiste zorg krijgen. Daarom wil de Vlaams Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) volgend schooljaar graag samen met de verschillende betrokken partijen werk maken van een onderbouwd, haalbaar en eenduidig zorgpad na een afwijkende SPIN-test.

Een Standaard, en bij uitbreiding ook een zorgpad, is natuurlijk enkel zinvol als deze voldoende wetenschappelijk onderbouwd is volgens de recentste gangbare inzichten. Hiertoe willen we een gevarieerde groep samenstellen met expertise in onder meer gehoorscreening bij schoolgaande kinderen en jongeren, de SPIN-test, lawaaischade, listening difficulties, pediatrische audiologie, … Op die manier hopen we tot het ‘ideale zorgpad’ te komen. Als VWVJ nemen we hierin een coördinerende rol op.

Daarnaast heeft een zorgpad geen zin als het in de praktijk niet uitvoerbaar blijkt. Daarom betrekken we heel graag alle mogelijke betrokkenen bij een doorverwijzing: de NKO-artsen, huisartsen,  kinderartsen en de CLB-sector.

Via het mailadres alexandra.seghers@vwvj.be kan u doorgeven op welke manier u verder betrokken wenst te worden bij de ontwikkeling van het zorgpad SPIN:

  • Ofwel kan u een actieve rol opnemen binnen de expertgroep voor de ontwikkeling van een zorgpad na een afwijkende SPIN-test. Hiervoor wordt op vrijdag 28/10/2022 ’s ochtends (9-12u) een eerste bijeenkomst voorzien, deze gaat door in het hoofdgebouw van Opgroeien, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel (vlak bij het Zuidstation). Op vrijdag 25/11/2022 en vrijdag 16/12/2022 worden kortere online sessies gepland, telkens van 11u-12u30. Indien u hierin interesse heeft maar deze voorgestelde momenten passen voor u niet, mag u dit uiteraard ook laten weten, dan bekijken we welke oplossing hiervoor mogelijk is.
  • Ofwel kiest u ervoor om enkel geïnformeerd te worden eens het zorgpad SPIN vorm heeft gekregen, zodat u op die manier uw collega’s/leden kan informeren.

Eens er eensgezindheid bestaat binnen de curatieve sector over de te volgen stappen na een doorverwijzing, zal ook de CLB-sector worden betrokken om hun rol in de doorverwijzing, de haalbaarheid en de implementatie van het nieuwe zorgpad te bestuderen. Hun vragen en opmerkingen zullen ook weer worden voorgelegd aan de curatieve groep. Op die manier hopen we te eindigen met een gestandaardiseerd en gedragen zorgpad.

Alexandra Seghers
Wetenschappelijk medewerker VWVJ