Zelfmanagement en zorgcontinuïteit met behulp van Mova

19 dec 2022

Patiënten hebben het recht om zelf controle uit te oefenen over hun medische gegevens. Bedrijf PatientSupportR wil met haar Mova-productgamma het medisch dossier in handen geven van de burger, aangevuld met interessante functionaliteiten. 

  • Mova raadplegen: de patiënt krijgt inzage in het medisch dossier, verstaanbaar in mensentaal
  • Mova reizen: de patiënt kan zijn medisch dossier (vertaald) meenemen op reis of business-trip
  • Mova verhuizen: de patiënt kan zijn medisch dossier overdragen aan een nieuwe arts (EU)

Mova werkt steeds volgens hetzelfde principe: vanuit zijn medisch softwareprogramma exporteert de huisarts het volledige dossier als een PMF (Patient Migration Format). De patiënt beslist daarna zelf wie toegang krijgt, en wanneer. Momenteel wordt de PMF opgeslagen op een beveiligde USB-stick, maar voor de toekomst wordt gekeken naar cloud- en/of SOLID-technologie. Vooraleer deze stap in de verdere technische ontwikkeling te realiseren, willen we het Mova-concept testen met huisartsen en patiënten.

Welke huisartsenkringen testen mee?

In samenwerking met Domus Medica peilen we graag naar de verwachtingen en ervaringen van huisartsen op vlak van functionele meerwaarde, gebruiksgemak en eventuele inbedding van Mova in de dagelijkse praktijk. Het idee is om binnen enkele huisartsenkringen het concept uitgebreider toe te lichten, en samen na te denken over wenselijke manieren van implementatie. Na een kort opleidingsmoment kunnen in iedere deelnemende praktijk een aantal patiënten zelf met de Mova-stick aan de slag. De feedback van huisartsen en patiënten kan vervolgens meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van het concept.

Welke innovatieve kringen hebben interesse om de mogelijkheden van Mova te ontdekken? Laat het zeker weten aan Wil Rijnen, expertisedomeinverantwoordelijke ICT & eHealth.