Wijziging modelovereenkomst voor artsen actief in vaccinatiecentrum

10 jun 2021

Alle artsen die werkzaam zijn in een vaccinatiecentrum sloten een overeenkomst met het desbetreffende centrum. De modelovereenkomst bevatte de verplichting voor de verzekeraar van de arts en van het vaccinatiecentrum om afstand te doen van verhaal. Sommige verzekeraars weigerden dergelijke afstand te doen waardoor de overeenkomst in principe niet ondertekend kon worden. Domus Medica ontving hieromtrent vragen en nam contact op met het Agentschap Zorg & Gezondheid. Naar aanleiding van het overleg tussen Domus Medica en het Agentschap Zorg & Gezondheid werd door het Agentschap Zorg & Gezondheid een addendum ter beschikking gesteld zodat de reeds gesloten overeenkomsten op een goede manier gewijzigd kunnen worden en in overeenstemming met de realiteit gebracht kunnen worden.
 
Indien U een overeenkomst heeft getekend die een clausule omtrent de afstand van het verhaal bevat, kan U best het volgende doen: 

Gert Merckx
Expertisedomeinverantwoordelijke Kringen