Warme dagen: waakzaamheid geboden

Het KMI voorspelt vanaf maandag 18 juli temperaturen hoger dan 30°C. Dit houdt voor iedereen, maar vooral voor kwetsbare groepen, extra risico's in op ernstige gezondheidsproblemen.

Daarom start het Agentschap Zorg en Gezondheid de waarschuwingsfase van het Warmteactieplan. In deze fase wordt gevraagd om kwetsbare groepen te informeren over hoe ze best kunnen omgaan met deze warmte.

Inspiratie kunt u vinden op de website www.warmedagen.be