Voorzorgsmaatregelen m.b.t. zeldzame bijwerkingen na vaccinatie met AstraZeneca of Janssen

Het EMA heeft trombose trombocytopenie syndroom (TTS) als mogelijke bijwerking vermeld na vaccinatie met de vaccins van Astrazeneca of Janssen. Hoewel deze bijwerking zeldzaam is, moeten er voorzorgsmaatregelen genomen worden om de veiligheid van de patiënt te garanderen. 

Wees alert op tekenen en symptomen

Gezondheidszorgbeoefenaars moeten alert zijn op de tekenen en symptomen van trombo-embolie en/of trombocytopenie. Gevaccineerden moeten worden aangeraden onmiddellijk medische hulp in te roepen als zij symptomen ontwikkelen zoals:

  • Kortademigheid;
  • Pijn op de borst;
  • Zwelling van een been of pijn in een been;
  • Aanhoudende buikpijn;
  • Neurologische symptomen, waaronder ernstige of aanhoudende hoofdpijn,
  • convulsies, veranderingen in mentale toestand of wazig zien na vaccinatie;
  • Petechiën buiten de injectieplaats enkele dagen na de vaccinatie.

Sluit trombose trombocytopenie syndroom (TTS) uit

Personen bij wie trombocytopenie wordt vastgesteld binnen drie weken na vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca of Janssen, moeten actief worden onderzocht op tekenen van trombose. Ook personen die binnen drie weken na vaccinatie een trombose ontwikkelen, moeten worden onderzocht op trombocytopenie.

Medische behandeling

Trombose in combinatie met trombocytopenie vereist een gespecialiseerde klinische behandeling. Gezondheidszorgbeoefenaars moeten de richtlijnen raadplegen die van toepassing zijn en/of specialisten (zoals hematologen en bloedstollingsspecialisten) contacteren om deze aandoening te diagnosticeren en te behandelen.

Maarten Guldentops
Domus Medica
Expertisedomeinverantwoordelijke Preventie en Gezondheidspromotie