Voka wil ziektebriefje op de schop

Als het van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, afhangt, wordt het traditionele ziektebriefje vervangen door een fitnote.

Om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen op 80% te brengen, het doel dat de regering zich heeft gesteld, moeten er 120 000 mensen extra aan het werk worden gezet. Voka kijkt daarbij naar de 450 000 langdurig zieken die ons land telt. Dat aantal ligt hoger dan het aantal werklozen en doet de activeringsinspanning die de overheid doet deels teniet. Daarom pleit de werkgeversorganisatie voor een andere aanpak van langdurig zieken. 

Momenteel ben je gezond en kan je werken of ben je ziek en kan je niet werken. Het doktersbriefje in zijn huidige vorm is volgens Voka te veel een zwart-witverhaal. Nochtans zijn ze een nuttig instrument omdat ze op een neutrale en objectieve manier informatie geven over de vraag of iemand gezondheidsproblemen heeft. Het doktersbriefje moet voor Voka daarom niet verdwijnen, maar wel resoluut van logica veranderen. “We moeten meer kijken naar de mate van geschiktheid om te werken: wat lukt je wel nog in termen van functioneren en types van professionele activiteit?”, stelt Helena Muyldermans, senior-adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt. “De dualiteit moet worden doorbroken. In plaats van een 0 (ziek en kan dus niet werken) of 1 (gezond en kan dus wel werken), zijn er nog heel wat scores en werkvormen tussenin mogelijk. Dit om te voorkomen dat we mensen te snel afschrijven voor de arbeidsmarkt.”

Daarom wil Voka het ziektebriefje omvormen tot een zogenoemde fitnote. Daarin geeft de arts aan wat de zieke nog wel kan in termen van functioneren, verplaatsing en types van activiteit. “Werkgever en werknemer kunnen zo in gesprek gaan over kansen en mogelijkheden”, zegt Muyldermans. De huisarts zou ook maximaal een periode van één maand afwezigheid mogen attesteren. Na die maand komt een bedrijfsarts in beeld die moet meedenken over re-integratie in het arbeidsproces. In de terugkeercoaches die federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) voorstelt, ziet Voka geen heil. “Pas na drie maanden arbeidsongeschiktheid in actie schieten, is te laat.”

Filip Ceulemans