Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn erkend als partnerorganisatie Vlaamse overheid

Met een erkenning door de Vlaamse overheid op zak en de selectie van een directeur kan het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (Vivel vzw) nu effectief van start gaan. Vivel werd op 14 januari opgericht door de welzijns- en zorgactoren van de eerste lijn en vertegenwoordigers van patiënten, mantelzorgers, lokale besturen en kenniscentra. 

Het Agentschap Zorg & Gezondheid heeft Vivel nu officieel erkend als partnerorganisatie. Daardoor kan de werking van de vereniging gesubsidieerd worden en kan Vivel  zijn rol opnemen in het versterken van de brede eerste lijn in de gezondheids- en welzijnssector in Vlaanderen. In zijn eerste beleidsplan legt Vivel veel nadruk op de ondersteuning van de zorgraden, die de 60 eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel aansturen. In die zones zal het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners in de eerste lijn beter op elkaar afgestemd worden om zo de gezondheid en het welzijn van de bevolking te verbeteren.

Om dit alles waar te maken, is Vivel ook gestart met het aanwerven van personeel. Dr. Caroline Verlinde zal vanaf 1 september aan de slag gaan als directeur van de nieuwe organisatie. Ze kwam als beste kandidaat uit een intensieve procedure die door een onafhankelijk selectiebureau werd uitgevoerd, waarna de Raad van Bestuur het voorstel unaniem bekrachtigde. Dr. Verlinde werkte als huisarts in Brussel tot 2009. Vanaf 2010 leidde ze het  Huis voor Gezondheid, de Brusselse netwerkorganisatie voor zorgverleners, en sinds 2014 is ze adjunct-kabinetschef zorg van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

De volgende dagen en weken worden ook de vacatures gepubliceerd voor de eerste stafmedewerkers van Vivel.