Verwijzen naar de eerstelijnspsycholoog

Door een nieuwe conventie is het aanbod van psychologische zorg in de eerste lijn uitgebreid. Het gaat dan om psychologische zorg voor personen met (risico op) lichte tot matige psychische problematieken. U kunt een overzicht van alle eerstelijnspsychologen opvragen bij het netwerk GGZ in uw regio. 

Meer informatie kunt u op de website van het Riziv vinden.

Hieronder vindt u een overzicht van alle regionale netwerken GGZ, alsook de lijst met contactgegevens:

Voor verwijzing kunt u desgewenst gebruik maken van onderstaande model van verwijsbrief.