Vermijd pesticiden in de buurt van jonge kinderen

17 sep 2012

Kinderen die in utero of tijdens de eerste levensjaren overvloedig aan pesticiden (gewasbeschermingsmiddelen en biociden) worden blootgesteld, zouden een verhoogd risico kunnen lopen op kinderleukemie. Dit is de conclusie van een studie van de Université catholique de Louvain in opdracht van de FOD Volksgezondheid.

Deze resultaten nopen de FOD er toe om ouders van jonge kinderen en toekomstige ouders sterk aan te raden om hun kinderen zo weinig mogelijk aan deze producten bloot te stellen. Als arts bent u het best geplaatst om de risico’s van het gebruik van pesticiden met ouders te bespreken. Daarom geven we u de nodige informatie in een notendop.

Het doel van de studie ‘Residential exposure to pesticides and childhoodleukaemia: A systematic review and meta-analysis’ was om de data uit gepubliceerde studies uit verschillende landen over huishoudelijke blootstelling aan pesticiden en het voorkomen van leukemie bij kinderen met elkaar te vergelijken en zo tot een inschatting van het risico te komen.

Uit de resultaten blijkt dat er een statistisch significant verband is tussen huishoudelijke blootstelling aan pesticiden en kinderleukemie. Er werd echter niet aangetoond dat het om een causaal verband gaat. Dit geldt zowel voor blootstelling tijdens de zwangerschap als tijdens de eerste levensjaren.

De FOD Volksgezondheid baseert zich op deze resultaten en op het voorzorgsprincipe om ouders van jonge kinderen en toekomstige ouders sterk aan te raden om hun kinderen zo weinig mogelijk aan deze producten bloot te stellen. Het is beter om consequent preventieve maatregelen te nemen, zoals:

  • Een muggenhor in plaats van een muggenspray gebruiken
  • Regelmatig het huis poetsen om ongewenste insecten te vermijden 
  • Kieren en spleten dichten om de mieren buiten te houden 
  • Insectenvallen plaatsen
  • Kleren die men draagt om met pesticiden te werken afzonderlijk van gewone kledij wassen en bewaren (dit geldt zeker voor professionele gebruikers) 

Wie toch pesticiden wil gebruiken, moet zorgvuldig het etiket lezen en de voorzorgsmaatregelen opvolgen die bedoeld zijn om de risico’s te beperken.

Zowel door hun fysiologie als door hun gedragspatroon, lopen kleine kinderen een groter risico op gezondheidsschade dan volwassenen door blootstelling aan pesticiden. Ze zitten vaak op de grond of laag bij de grond waar de concentratie het hoogst is, nemen allerlei voorwerpen vast en stoppen die in hun mond. Ze raken ook vanalles aan, bijvoorbeeld de hond die net werd behandeld tegen vlooien.

Met uw hulp kunnen we ouders waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s van pesticiden voor jonge en ongeboren kinderen en hen met de nodige nuances het verschil duidelijk maken tussen risico en gevaar.

(Bron: persbericht van de FOD Volksgezondheid)