Veiligheidsprijs voor testcentra en wachtposten om met toenemende agressie om te gaan

Zeventig procent van het zorgpersoneel in de testcentra ervaart meer agressie en ook de wachtposten worden hiermee steeds meer geconfronteerd. De ‘Veiligheidsprijs’ van de Patrik Roelandt Anti-agressiegroep en Domus Medica gaat dit jaar dan ook naar deze groep. Minister Frank Vandenbroucke reikte deze prijs vandaag uit tijdens de jaarlijkse (online) bijeenkomst van de huisartsenkringen. 

Zes jaar geleden, op 1 december 2015, werd huisarts Patrik Roelandt om het leven gebracht door een patiënt tijdens een huisbezoek. Ter nagedachtenis werd de Patrik Roelandt Anti-Agressiegroep opgericht, die jaarlijks een Veiligheidsprijs uitreikt voor initiatieven om de veiligheid voor zorgverleners te verhogen. 

Geweld tegen zorgverleners blijft echter toenemen. Zeker in deze coronacrisis worden patiënten vaak ongeduldig en uiten ze hun frustratie tegenover zorgpersoneel en medewerkers, zo ook in de testcentra en wachtposten. De Patrik Roelandt Anti-Agressiegroep besliste daarom de Veiligheidsprijs dit jaar aan deze groep uit te reiken. Het zorgpersoneel van de testcentra en wachtposten kan hiermee een online training volgen rond omgaan met agressie. De prijs wil hen ook een hart onder de riem steken en hen bedanken voor hun immense geduld en inzet tijdens deze coronacrisis. 

"Er moet een duidelijk signaal komen dat geweld op zorgverleners of administratief/logistiek personeel van testcentra en wachtposten op geen enkele manier gerechtvaardigd kan worden.” 
Roel
Van Giel

Geweld in cijfers in de testcentra 

Uit een interne bevraging van Domus Medica blijkt dat meer dan 70% van de testcentra meer agressie ervaart. Het gaat dan vooral om verbale agressie ten aanzien van het personeel, zowel in de centra ter plaatse als telefonisch. 16% van de centra rapporteert ook gevallen van fysieke agressie. In enkele centra (13%) was zelfs een politionele interventie noodzakelijk om de gemoederen te bedaren. 

Domus Medica vraagt daarom om begripvol te zijn als er wachttijden zijn of resultaten op zich laten wachten. “De medewerkers in de testcentra en wachtposten staan al van bij het begin van de crisis mee in de frontlinie om het aantal besmettingen onder controle te houden. Velen onder hen hebben zelf al maanden geen vakantie meer gehad, maar stellen toch alles in het werk om zoveel mogelijk tijdig te testen of administratieve bijstand te verlenen. We begrijpen de frustratie over de complexiteit van het systeem, maar agressie is nooit de oplossing”, besluit dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica. 

Nultolerantie en sensibilisering 

Domus Medica blijft alle artsen, testcentra en wachtposten oproepen om elke geweldpleging te melden bij het ‘nationaal meldpunt voor agressie tegen artsen’ van de Orde der Artsen, zodat dit daadwerkelijk kan worden aangepakt. 

Domus Medica roept de overheid ook op om dringend werk te maken van nultolerantie voor geweld tegen zorgverleners en tegen al wie dit zorgpersoneel omringt, zoals onthaalmedewerkers/logistiek personeel/coördinatoren in de wachtposten en testcentra. 

Dr. Roel Van Giel: “Geweld en agressie beletten artsen en medische zorgverleners in de uitoefening van hun taken van medische bijstand. Er moet een duidelijk signaal komen dat geweld op zorgverleners of administratief/logistiek personeel van testcentra en wachtposten op geen enkele manier gerechtvaardigd kan worden.” 

De beleidsverklaring hierover moet dringend worden omgezet in wetgeving, zodat wie dergelijk geweld pleegt, voor de strafrechter moet verschijnen. 

Naast deze nultolerantie en effectieve strafuitvoering zijn communicatiecampagnes nodig die duidelijk maken dat iedere vorm van agressie, fysiek of verbaal, tegen zorgverleners en hun ondersteunend personeel ontoelaatbaar is. Want huisartsen, zorgverleners en ondersteunend medisch personeel verdienen meer dan ooit vooral ons respect.