Vanaf 1 juli moet elektronisch betalen mogelijk zijn

Vanaf 1 juli van dit jaar is elke onderneming – en daaronder vallen ook zelfstandige zorgverstrekkers – verplicht haar particuliere klanten/patiënten minstens één elektronisch betaalmiddel aan te bieden. 

De wet die bepaalt dat elke onderneming minstens één elektronisch betaalmiddel moet aanbieden, ligt in de lijn van de steeds toenemende vraag naar elektronisch betalen vanwege de consument. De overheid ziet er bovendien een middel in om de strijd tegen fraude aan te gaan. Onder de definitie van ondernemingen vallen ook vrije en intellectuele beroepen, en dus ook de gezondheidssector. De verplichting geldt voor alle individuele zorgverstrekkers ongeacht waar de diensten worden verleend – dus ook wanneer u een huisbezoek aflegt – en ongeacht of de prestatie gedekt wordt door de verplichte ziekteverzekering. 

Alle technische oplossingen die vrij beschikbaar zijn, komen in aanmerking: vaste en draagbare betaalterminals voor bankkaarten, apps voor betaling zonder contact via smartphone of smartwatch, overschrijving, enzovoort. U kan als huisarts vrij kiezen welke betaaloplossing het meest geschikt is in functie van uw dagelijkse praktijk, de kenmerken van uw patiënten en de technologische evolutie. Voor het gebruik van een elektronisch betalingssysteem mag geen extra kost aangerekend worden aan de patiënt. Overigens betekent de nieuwe wet niet dat contante betalingen helemaal tot het verleden behoren. Zij blijven steeds mogelijk. Bij contante betaling is de wettelijke verplichting om af te ronden van toepassing. 

Filip Ceulemans