Vanaf 1 januari 2021: verplicht gebruik van het elektronisch medisch dossier

Vanaf 1 januari 2021 is iedere huisarts verplicht om het elektronisch medisch dossier te gebruiken 

Domus Medica communiceerde er al eerder over. Vanaf 1 januari 2021 moet elke huisarts een erkend elektronisch medisch dossier gebruiken voor het beheer van het GMD en ingeschreven zijn voor de MyCareNet-dienst ‘Beheer van het GMD’ (eGMD). De papieren facturatie verdwijnt daarom vanaf die datum.

De betaling gebeurt als volgt:

Opening van een GMD voor een patiënt die nog geen GMD heeft

U ontvangt het honorarium binnen 30 dagen na ontvangst van de notificatie als aan de voorwaarden is voldaan (getuigschrift voor verstrekte hulp voor de raadpleging of huisbezoek gegeven aan de verzekeringsinstelling, enz.).

Let op: Als u gedurende het jaar houder wordt van een GMD van een patiënt van een andere huisarts, ontvangt u in dat jaar geen honorarium. Het honorarium wordt tegelijk met de verlengingen voor het volgende jaar betaald.

Verlenging van een GMD:

U ontvangt het honorarium tijdens het verlengingsjaar (in februari), op voorwaarde dat er ten minste 1 contact met de patiënt is geweest in 1 van de 2 jaren voorafgaand aan het verlengingsjaar.

Om van ‘contact’ (raadpleging of huisbezoek) te kunnen spreken moet het getuigschrift voor verstrekte hulp, met daarop het nomenclatuurcodenummer voor raadpleging of huisbezoek, bij de verzekeringsinstelling ingediend zijn voor terugbetaling.

Informatie over het eGMD op de site MyCarenet.