Automatische verlenging GMD zonder contact is een feit

3 jul 2020

Beheer het GMD via MyCarenet vòòr 30 september 2020 en krijg hiervoor een uitbetaling!

Maandag heeft het verzekeringscomité definitief de automatische verlenging GMD goedgekeurd. De hervorming gaat in op 1 januari 2021. Er is een overgangsperiode voorzien voor de lopende GMD’s met een contact in 2019 en zonder contact in 2020. Artsen kunnen hiervoor een uitbetaling krijgen indien zij werken met het eGMD of zich hiervoor inschrijven via hun softwarepakket. Deze inschrijving kan nog tot en met 30 september 2020.

In het conventieakkoord 2018-2019 is er dankzij AADM afgesproken dat de automatische verlenging van het GMD verder onderzocht zou worden in 2018-2019. De werkgroep die hiervoor op aandringen van AADM werd opgericht, werkte in 2019 hard aan een akkoord tussen de artsen en ziekenfondsen. 
Afgelopen maandag heeft het verzekeringscomité de voorgestelde hervorming definitief goedgekeurd. Startdatum van deze hervorming is 1 januari 2021. Het mechanisme van automatische verlenging gaat samen met de hervorming van het eGMD in 2021. Op deze manier is de automatische verlenging voor de volledige groep verzekerden realistisch en haalbaar. AADM kiest er tegelijk voor om op dat moment de administratieve verlenging af te schaffen.

Deze hervorming zal in twee fases worden uitgevoerd. De eerste fase betreft de in 2020 beheerde GMD’s. Bijkomend aan de bestaande regeling zal worden voorzien dat de lopende GMD’s met een contact in 2019 en zonder contact in 2020 vergoed zullen worden aan de artsen die wel werken met het eGMD of die zich daarvoor ten laatste op 30 september 2020 inschrijven. Via deze link kan u zien hoe u dat kan doen voor bijvoorbeeld HealthOne en CareConnect.

De tweede fase betreft een volledige herziening van het bestaande betalingssysteem vanaf 2021:

1. De anticipatieve betaling
Elk jaar wordt een foto genomen van de GMD’s en hun beheerder op 31 december (jaar X). Twee maanden later, in februari (jaar X+1) wordt de betaling uitgevoerd voor het jaar X+1. De eerste betaling zal plaatsvinden in februari 2021. 

2. De onmiddellijke betaling
Nieuw geopende GMD’s (jaar X) zullen onmiddellijk worden betaald na hun notificatie (jaar X). Vanaf februari van het jaar X+1 valt hun betaling onder de regeling van de anticipatieve betaling (punt A). 

Het overzicht van de GMD’s op 31 december 2020 van 2021 kan nog onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit kan door de latere indiening van papieren getuigschriften voor verstrekte hulp. In deze gevallen zullen de mutualiteiten het onverschuldigde bedrag recupereren en uitbetalen aan de rechtmatige GMD-houder.

Het vernieuwde betalingssysteem zal worden geflankeerd door de volgende maatregelen die nog verder uitgewerkt moeten worden.

  • de toestemming van de patiënt om een GMD te openen dient te worden geregistreerd en bewaard;
  • vrijwaren (tijdelijk) van de rechten van de patiënten van artsen die niet overschakelen op eGMD vanaf 2021;
  • een compensatie via de praktijkpremie vanaf 2021 ten behoeve van de startende huisartsen met weinig of geen GMD-inkomsten in het eerste jaar.