Vaccinatie van de zorgaanbieders

Vlak voor de herfstvakantie keurde de Interministeriële Conferentie de beslissing goed om de zorgaanbieders een boosterprik toe te dienen. Vanaf midden november kunnen de verschillende zorgaanbieders uitgenodigd worden om zich te laten prikken.   

De doelgroepen zijn quasi gelijk aan de doelgroepen zoals bij de start van de vaccinatiecampagne. De verschillende procedures verlopen in de meeste situaties gelijkaardig als bij de start van de vaccinatiecampagne of verlopen via de vaccinatiecentra. 

De vaccinatie van de brede groep van eerstelijnszorgaanbieders (zorgpersoneel en niet-zorgpersoneel met direct patiëntencontact) zal volledig verlopen via de vaccinatiecentra. De selectie van deze doelgroep is gebaseerd op de gegevens in de vaccinatiecodedatabase, eigen databronnen van Zorg en Gezondheid en de eerder dit jaar opgestelde lijsten door de liasions. Van zodra deze gegevens terug zijn geactiveerd, kunnen de vaccinatiecentra deze eerstelijnszorgaanbieders uitnodigen. 

Registratiesysteem voor nieuwe zorgaanbieders

Omdat deze lijsten geen rekening houden met nieuwe zorgaanbieders, zullen we een online-registratiesysteem opzetten, zodat deze kleine doelgroep zich kenbaar kan maken wanneer zij geen uitnodiging ontvangen. Dit registratiesysteem komt ter beschikking vanaf midden december.

Volledige dosis Pfizer of halve dosis Moderna

De boostervaccinatie komt na de basisvaccinatie en is altijd een mRNA-vaccin. De booster wordt gezet minstens 4 maanden na de tweede prik van het AstraZeneca- of de enige prik van het Johnson & Johnson-vaccin, en minstens 6 maanden na de tweede prik van het Pfizer- of Moderna-vaccin. Voor de boostervaccinatie wordt een volledige dosis Pfizer (Comirnaty) toegediend of een halve dosis Moderna (Spikevax). Deze halve dosering van het Moderna-vaccin als boosterdosis is goedgekeurd door het EMA. 

Wanneer word ik als zorgaanbieder gevaccineerd?

Veel zorgaanbieders vragen zich af of, en wanneer, ze uitgenodigd zullen worden voor de boostervaccinatie. Er is geen “sta-ik-op-de-lijst-tool” meer.

Via www.myhealthviewer.be kan je zelf nakijken of je reeds in aanmerking komt voor een boostervaccin en dus om uitgenodigd te worden in het vaccinatiecentrum. Dit kan door te navigeren naar “Mijn covid-19 info” > ”Uitnodigingen”.

Indien je in aanmerking komt, zie je bovenaan een tweede nieuwe activatiecode, dat is voor de extra prik. Je kan ook zien door welke bron en wanneer je werd geactiveerd. Als je status ‘Geactiveerd’ staat, zal je zodra er voldoende tijd verstreken is na jouw basisvaccinatie een uitnodiging ontvangen.

Hou er echter rekening mee dat de timing van jouw uitnodiging natuurlijk ook nog kan verschillen afhankelijk van het aantal vaccins dat het vaccinatiecentrum in jouw buurt kan verdelen en van hun planning.

Sta je niet opgegeven voor een boostervaccin maar meen je toch deel uit te maken van de doelgroep? Vanaf midden december zal er een online registratiesysteem beschikbaar komen zodat je jezelf kenbaar kan maken.