Uitnodiging deelname co-creatieve sessie Digitale Doelzoeker

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) ontwikkelt momenteel een digitale versie van de doelzoeker: een instrument om de levensdoelen van de patiënt digitaal inzichtelijk te maken voor zorgverleners en de zorgdoelen hier maximaal op af te stemmen.

Met het zogenoemde EFRO-project 1302 wil VPP samen met Domus Medica en andere betrokkenen in co-creatie met het veld de digitale doelzoeker optimaliseren. Ook wensen we randvoorwaarden te identificeren voor de implementatie in de (huisartsen)praktijk, bijvoorbeeld een handleiding, integratie in de eigen software, infosessies, opleidingsdagen, etc.

Daarom zijn we op zoek naar een aantal huisartsen en praktijkverpleegkundigen die willen deelnemen aan één online co-creatieve sessie op 22/03/2022 van 19u – 21u30 OF 31/03/2022 van 14u – 16u30.  Er is geen voorkennis nodig, en de applicatie en de opzet van het onderzoek wordt tijdens de sessie toegelicht. Uw tijdsinvestering wordt vergoed.

Heeft u interesse om bij één van de sessies aan te sluiten? Stuur dan een mailtje naar emy.kool@domusmedica.be.