Toegenomen risico op uitbraak van mazelen

Omwille van de COVID-19 pandemie werden er volgens de WHO wereldwijd 40 miljoen kinderen niet gevaccineerd tegen mazelen. Recent waren er verschillende uitbraken in Afrika, maar ook in Oostenrijk waar er dit jaar al 113 gevallen gedetecteerd werden. Dit toont het risico aan op import en uitbraken in Vlaanderen.

Bij symptomen zoals koorts en huiduitslag blijft het belangrijk om aan mazelen te denken en het verdacht geval te isoleren. Voor meer details zie richtlijn. Wegens de hoge besmettelijkheid, moet de bevestiging van de diagnose altijd gebeuren zelfs al zijn er geen therapeutische consequenties voor de patiënt. Met deze brief vragen we extra aandacht om bij verdachte gevallen niet enkel een serologie voor mazelen te prikken, maar ook een droge nasofaryngeale wisser af te nemen. Op deze wisser kan het nationaal referentiecentrum een PCR analyse uitvoeren die een grotere zekerheidsdiagnose geeft in vergelijking met enkel serologie. Daarnaast blijft het nodig om verdachte gevallen te melden aan het team infectieziektebestrijding (voor details contactpersoon, zie hier) .

Stalen kunnen dringend verstuurd worden naar:
Sciensano - NRC MMR t.a.v. Inge Roukaerts - Engelandstraat 642 - 1180 Ukkel