Heropstart van de huisartsenpraktijken: tien vuistregels

28 apr 2020

Na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad op 24 april 2020 zullen de huisartsenpraktijken vanaf 4 mei 2020 geleidelijk heropstarten om zorg te verlenen aan patiënten die niet verdacht zijn van COVID-19. Huisartsenvereniging Domus Medica stelde tien vuistregels op om de nodige (hygiënische) maatregelen te nemen zodat de zorg veilig kan verlopen. 

Op 16 maart 2020 kondigde de federale overheid het noodplan huisartsgeneeskunde af. Hierdoor werden de huisartsen verplicht om alle niet-urgente raadplegingen uit te stellen. Ondertussen hebben de huisartsen hun werking aangepast (telefonische triage, triagecentra, …), waardoor zij een cruciale rol spelen in het beheersen van de epidemie en een adequate doorstroom naar het ziekenhuis realiseren. 

Gezien de beslissingen in de Nationale Veiligheidsraad op 24 april is het nu tijd om de zorg veilig te laten heropstarten. Domus Medica wil met tien vuistregels een antwoord bieden op de zorgvragen van bijvoorbeeld chronische patiënten en vermijden dat patiënten zich uit angst voor COVID-19-besmetting niet zouden wenden tot hun huisarts en daardoor zorg uitstellen. 

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “Deze tien vuistregels bieden een antwoord op hoe huisartsen terug veilig kunnen opstarten met zo min mogelijk risico voor de huisarts en de patiënt. De vuistregels zijn gemaakt vanuit het oogpunt van de patiënt en de huisarts.” 

De tien vuistregels hebben betrekking op het in acht nemen van voldoende hygiënische maatregelen voor de patiënt, huisarts en medewerkers, het gebruik van mondmaskers en alcoholgel, de organisatie en ontsmetting van het onthaal en de wachtzaal, de richtlijnen tijdens de raadpleging en het huisbezoek, het informeren van de patiënt, het maken van een afspraak, het ontsmetten en poetsen van de praktijk en medisch materiaal, enzovoort. 

Deze vuistregels zijn onderdeel van een groter document dat overlegd en afgetoetst is met het werkveld, Collège de Médecine Générale en het Vlaams Patiëntenplatform. Uiteraard zijn de aanbevelingen dynamisch en kunnen ze wijzigen afhankelijk van nieuwe informatie, beschikbaarheid van testen en het verloop van de epidemie.