Testen van reizigers: schematische voorstelling

Bij vertrek

1. Visuals van het Coronacommissariaat

Zie ook www.info-coronavirus.be/nl/veilig-reizen/

2. Stroomschema reizigers Domus Medica

Hoe dit er dan concreet uitziet voor de huisarts vind je in het stroomschema dat Domus Medica vorige week al publiceerde.

Bij terugkeer

1. Visuals van het Coronacommissariaat

Zie ook: www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

2. Tabel Sciensano

Sciensano publiceerde een tabel met de maatregelen bij aankomst in België vanuit het buitenland

Bekijk de tabel bij Sciensano

3. Geen uitzondering voor zorgpersoneel

Bij terugkeer uit 'heel hoog risico gebieden' geldt een verplichte quarantaine van 10 dagen. Hierop bestaat geen uitzondering, ook niet voor zorgpersoneel.