Testen en sneltesten: stand van zaken 12/11/2020

Testen hoog risico-contacten

Op politiek niveau wordt bekeken of de teststrategie terug uitgebreid kan worden naar de groep hoog risico-contacten (via afname PCR-testen). Domus Medica heeft vernomen dat deze uitbreiding zeker niet op 16 november 2020 zal ingaan.  Een juiste datum waarop de teststrategie zal wijzigen, zal later worden meegedeeld.  

Wij hebben aangegeven dat er voldoende tijd moet zijn tussen de beslissing en de implementatie en dat de informatie eerst naar de huisartsen en testcentra moet gebeuren alvorens de bevolking wordt geïnformeerd. In het verleden werd dit soms doorkruist door perslekken waardoor de huisartsen en de testcentra de veranderingen in teststrategie via de media moesten vernemen. Het coronacommissariaat doet er alles aan om dit te vermijden en eerst naar de betrokken huisartsen en testcentra te communiceren.

Sneltesten

Er zullen voor begin december geen sneltesten worden afgenomen in de test- en triagecentra. Ook in de huisartsenpraktijken zullen ze nog niet voorradig zijn. Er moeten nog een aantal belangrijke zaken aangepast worden alvorens sneltesten op een juiste manier ingezet kunnen worden.

  1. Er blijft onduidelijkheid over de sensitiviteit en specificiteit van de sneltesten, vooral bij asymptomatische personen. De data die nu beschikbaar is, komt van de firma’s zelf en wordt in onafhankelijke studies niet altijd bevestigd. Er moet dus eerst duidelijkheid komen over welke sneltesten kunnen gebruikt worden. Het FAGG en de universitaire centra zijn hiermee bezig. Wij raden sterk af om nu zelf sneltesten aan te kopen voor gebruik in de praktijken of test- en triagecentra omdat er geen duidelijkheid is over de betrouwbaarheid.
  2. Het ICT-systeem wordt  nog aangepast om de resultaten van de sneltesten te kunnen doorgeven aan Sciensano en het contacttracing-center. Zonder deze datadoorstroming is contacttracing onmogelijk en gaat het nut van sneltesten verloren. De voorziene timing van deze ICT tool is begin december. 
  3. Er is op dit moment alleen duidelijkheid over de inzet van sneltesten bij symptomatische patiënten. Inzet van sneltesten bij andere groepen zal mogelijk leiden tot een vals gevoel van veiligheid en dus het minder strikt naleven van de maatregelen.

Domus Medica is wel sterk pleitbezorger om de sneltesten ook in te zetten in de huisartsenpraktijken en de triagecentra. De triagecentra worden mee opgenomen in de lijst van prioritaire plaatsen voor de verdeling van sneltesten. Om dit op een goede manier te laten verlopen zullen eerst een aantal pilootprojecten worden opgezet tijdens de komende weken om een goed gebruik en een goede organisatie mogelijk te maken. Wij zullen hierover binnenkort meer info geven.