Terugbetaling eerstelijnspsycholoog vanaf 1 april

Vanaf 1 april start de operationalisatie van de terugbetalingsmaatregel voor eerstelijnspsychologische/orthopedagogische zorg. De nieuwe rol van klinisch psycholoog / orthopedagoog maakt deel uit van deze hervorming binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen. Dit betreft een eerste stap die het hulp- en zorgsysteem zal uitwerken voor een specifieke groep van patiënten met psychische problemen zoals angst, depressie en alcoholproblemen.

Het doel is een nieuw preventief aanbod in de GGZ, in aanvulling op het bestaande en om de link hiervan te verzekeren, enerzijds met de eerstelijn (huisartsen, ...) en anderzijds met de netwerken die gespecialiseerd zijn in de geestelijke gezondheidszorg.

Deze visie past in de filosofie van de hervorming binnen de geestelijke gezondheidszorg, met name een holistische en geïntegreerde aanpak waarbij de arts – in samenwerking met de klinisch psycholoog/orthopedagoog – een belangrijke plaats inneemt als referentiepersoon.

Opgelet: momenteel is dit proefproject nog in opstartfase, hierdoor kan het zijn dat eerstelijnspsychologische/orthopedagogische zorg op dit moment een gedeelte van de regio bedekt. Voor specifieke informatie over de situatie in uw regio, gelieve de verantwoordelijke voor uw netwerk geestelijke gezondheidszorg te contacteren.

Hieronder kunt u  volgende informatie vinden:

  • Een informatiefiche voor de artsen (NL)
  • De gegevens van de netwerken geestelijke gezondheidszorg
  • De template voor de verwijsbrief (RIZIV)

Een informatiefiche voor het brede publiek wordt binnenkort voorzien.