TEJO: toegang tot therapeutische hulp voor jongeren tussen 10 en 20 jaar

TEJO streeft ernaar dat alle jongeren in Vlaanderen tussen 10 en 20 jaar toegang krijgen tot therapeutische hulp. Gratis, anoniem, op een bereikbare plaats, in een warme omgeving en vooral onmiddellijk, wanneer zij er nood aan hebben, om zo hun persoonlijk welzijn te vergroten en te versterken. 

Aanbod van TEJO

De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten en onthaalmedewerkers op vrijwillige basis. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO biedt jongeren een ‘pedagogische plek’ waar er in alle rust naar hen geluisterd wordt. 

De hoofdactiviteit is individuele therapie. Elke jongere krijgt een vaste professionele therapeut die werkt op vrijwillige basis. Ze ontmoeten elkaar één keer per week of één keer per twee weken. Vanaf het eerste gesprek gaat de therapie van start, we stellen geen diagnoses. De therapeuten werken kortdurend (+/- 10 gesprekken) vanuit hun eigen therapeutisch denkkader. Indien nodig verwijzen we door naar een tweede- of derdelijns voorziening, maar de jongeren blijven bij TEJO komen tot ze daar terechtkunnen.

Doelgroep

TEJO ontvangt kinderen en jongeren tussen 10 en 20 jaar, ongeacht cultuur, taal, religie, huidskleur, geaardheid. Toch wil TEJO er in de eerste plaats zijn voor de sociaal meest kwetsbare jongeren, voor jongeren die zonder TEJO om diverse redenen geen toegang krijgen tot therapeutische hulp, voor wie een privétherapeut onbetaalbaar is.  

TEJO wil er ook zijn voor die jongeren die anoniem bij hen willen terechtkunnen, omwille van een moeilijke of onveilige thuissituatie, jongeren waarvan de ouders niet mogen weten dat ze bij TEJO in therapie komen. Bij TEJO hebben jongeren geen toestemming nodig van de ouders.

De TEJO organisatie

Naast de hulpfunctie wil het TEJO-project bijdragen tot de sociale beweging die een appel doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving om mee verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden.

TEJO is opgericht door Ingrid De Jonghe. Het eerste TEJO-huis opende zijn deuren op 13 maart 2010 in het centrum van Antwerpen. Ondertussen zijn er 16 TEJO-huizen in Vlaanderen: Antwerpen, Gent, Mechelen, Turnhout, Lier, Kortrijk, Brugge, Brasschaat, Schoten, Kalmthout, Oostende, Roeselare, Ieper, Leuven, Brussel en Sint-Niklaas en opstartende initiatieven in Hasselt en Oudenaarde.

TEJO werkt met meer dan 500 vrijwilligers. Ze ondersteunen hen met intervisie, supervisie en aangepaste opleidingen. Sinds de opstart in 2010 heeft TEJO meer dan 12.000 jongeren geholpen. 

Of TEJO ook in jouw regio actief is, kan je terugvinden via: https://tejo.be/vind-een-tejo-huis/lijst/