Syndicale verkiezingen verlopen niet vlot

Begin deze week had amper één arts op tien zijn stem uitgebracht voor de syndicale artsenverkiezingen.

De syndicale artsenverkiezingen verlopen stroef. Dat is het minste dat men kan zeggen na de eerste dagen van de stemming. Nadat een technisch defect bij het Riziv eerst roet in het eten strooide, lijkt het er nu op dat de artsen niet meteen geneigd zijn hun stem uit te brengen.

Uit cijfers die Jo De Cock, administrateur-generaal van het Riziv, maandag meedeelde tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité blijkt dat amper 5003 artsen hun stem hadden uitgebracht. Dat is ongeveer 10% van de potentieel nagenoeg 50 000 artsen die mogen meestemmen.

U krijgt nog tot 2 juli de kans om alsnog een stem uit te brengen en uw vertegenwoordigers in de medicomut, het Verzekeringscomité en zovele andere belangrijke organen binnen het Riziv te verkiezen.