Syndicale verkiezingen uitgesteld

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) keurde de ministerraad net voor het einde van het jaar een wetsvoorstel goed waardoor de syndicale artsenverkiezingen met een jaar worden uitgesteld. Voortaan worden ze ook niet langer vierjaarlijks, maar om de vijf jaar georganiseerd.

Normaal zouden dit jaar opnieuw syndicale artsenverkiezingen worden gehouden om de verhoudingen van de artsensyndicaten binnen de Riziv-instellingen vast te leggen. De vorige verkiezingen werden vier jaar geleden gehouden. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) legde de ministerraad net voor het jaareinde echter een wetsvoorstel voor waarin wordt aangegeven dat de verkiezingen dit jaar worden uitgesteld tot volgend jaar. Bovendien zouden ze voortaan niet langer vier-, maar wel vijfjaarlijks worden georganiseerd. 

De beslissing van Frank Vandenbroucke is naar eigen zeggen mee ingegeven door de Covid-19-pandemie. De organisatie van de verkiezingen vraagt heel wat inspanningen van de artsenverenigingen, ze kosten tijd, geld en het engagement van meerdere geëngageerde artsen. “In de crisisperiode waarin we verkeren, worden deze middelen prioritair ingezet om de strijd aan te gaan met de Covid-19-epidemie”, legt Vandenbroucke uit. Daarom vindt hij het niet aangeraden om in 2022 verkiezingen te organiseren. Door de verkiezingen vijfjaarlijks te organiseren, zullen in de toekomst de financiële middelen beter kunnen worden aangewend, voegt hij er nog aan toe.

Filip Ceulemans